zpět na blog

Střešní membrána: co to je a jakou vybrat?

Datum zveřejnění: 31.05.2022
0

Střešní membrána je zabezpečení před nadměrnou vlhkostí. To je důvod, proč je neobvykle důležitou částí střechy. Jakou má střešní membrána funkci - kromě ochrany před intenzivním deštěm? Co je důležité zvážit při výběru konkrétního typu membrány? Uvádíme kompletní příručku.

Střešní membrána - charakteristika

 Střešní membrány se vzájemně liší konstrukčními řešeními. V tom kontextu dělíme membrány podle složení:

  • jednovrstvá - textilie,
  • dvouvrstvá - čili textilie a film,
  • trojvrstvá - textilie s mikroporézním funkčním filmem a ochranným potahem.

Funkce textilie spočívá v propouštění vlhkosti do okolí díky propustnosti pro vodní páru.

Proč je střešní membrána důležitá při stavbě střechy?

Pokrytí střechy se skládá z mnoha různých elementů, bez kterých by nemohla plnit požadované funkce, jako například ochrana tepelné izolace před vlhkostí. Za tuto ochranu je zodpovědná střešní membrána. Absence tohoto elementu by způsobila trvalé poškození tepelně izolační vrstvy.

Proto je velice důležité, abyste se s příslušným předstihem rozhodli pro druh střešní membrány. Mělo by se to stát již ve fázi zhotovení projektu. Umožní to přizpůsobit membránu typu střešní krytiny a sklonu střechy.

Střešní membrána – k čemu slouží?

K čemu slouží střešní membrána? Jak jsme se již zmínili, je to účinná ochrana před vlhkostí. Je velice důležité, aby byla střecha příslušně chráněna před vlivem počasí, kterému je neustále vystavena. Rovněž je důležité vědět, že zdrojem vlhkosti nejsou pouze déšť a sníh, ale také každodenní činnosti, které vykonáváme uvnitř domu. Stačí uvést jen několik příkladů, například koupel, mytí nádobí nebo praní. Každá z těchto aktivit má za následek zahájení procesu kondenzace vody pod střechou. Odpovědí na tento problém je správná střešní membrána.

Střešní membrána je obzvlášť důležitá v případě užitného podkroví, které musí mít účinnou izolaci. Vrstva tepelné izolace chrání před vstupem nadměrného tepla během horkých dnů, ale hrozí jí provlhnutí. Může to vést k jejímu poškození. A právě zde pomáhá střešní membrána, která chrání tepelnou izolaci před vlhkostí způsobenou sněhovými a dešťovými srážkami a před každodenními domácími aktivitami. Membrány rovněž chrání interiér před vychlazením. 

Nákup střešní membrány - čeho si všímat?

Již víte, jakou funkci mají střešní membrány. To je první krok k výběru vhodného řešení. Nyní je důležité, abyste se dověděli, čím se od sebe liší konkrétní druhy membrán. Je třeba zohlednit následující kritéria:

  • mechanickou odolnost,
  • odolnost vůči záření UV,
  • vodotěsnost,
  • propustnost vodní páry,

Výše zmíněné vlastnosti jsou velice důležité. Jejich nedocenění může mít tragické následky, které mohou vést k nutnosti výměny střešní krytiny.

Mechanická odolnost střešní membrány

Jak ohodnotit, která střešní membrána má největší odolnost? Je to jednoduché - stačí zjistit, jaká je její plošná hmotnost. Vyšší hodnoty napovídají, že výrobek účinně ochrání před poškozením mechanického charakteru. O jakých hodnotách konkrétně hovoříme?

Střešní membrány musí mít plošnou hmotnost o hodnotě minimálně 100 g/m². To umožní bezproblémovou instalaci a předejde poškozením při umisťování rolí na střeše. Samozřejmě optimálním řešením jsou střešní membrány s plošnou hmotností 140-190 g/m². Díky tomu bude menší riziko poškození.

Střešní membrány a ochrana před zářením UV

Materiály, ze kterých jsou vyráběny střešní membrány, jsou citlivé na UV záření. Proto se výrobci snaží nabízet výrobky, které jsou relativně odolné vůči průběžnému působení slunečního světla. Předchází to ztrátě pružnosti, přebarvení a popraskání. 

Vysoká odolnost vůči UV záření je důležitá tehdy, kdy je střešní membrána výhradně ochranou před položením poslední vrstvy střešní krytiny. Čas přitom hraje důležitou roli - producent dává záruku nejčastěji na maximálně 6 měsíců. Proto by měly být všechny práce zakončeny s příslušným předstihem.

Vodotěsnost střešní membrány

Vodotěsnost, čili odolnost vůči vodě, je nejdůležitějším parametrem střešní membrány. Proto před výběrem konkrétního výrobku zkontrolujte, jaký je jeho stupeň odolnosti vůči tlaku vody. 

Většina střešních membrán se charakterizuje hodnotami řádově stovek centimetrů. Stojí za to vědět, že čím jsou hodnoty popisující vodotěsnost výrobku vyšší, tím déle bude sloužit střešní konstrukce. Volba střešní membrány s vyšší vodotěsností je doporučována rovněž v případě lokalizací, ve kterých se vyskytují častější srážky a extrémní sněžení.

Střešní membrána postupně ztrácí svoji vodotěsnost. Řešením je volba s vysokou vodotěsností vůči tlaku vody.

Vysoká propustnost vodní páry střešních membrán

Posledním důležitým kritériem při výběru střešní membrány je propustnost vodní páry. To kritérium ukazuje, jaké množství vodní páry může konkrétní membrána propustit v konkrétním prostředí a v konkrétním čase. 

Propustnost vodní páry se vyjadřuje jako součinitel difuzního odporu (sd [m]), díky němuž lze zjistit difuzní vlastnosti membrány o konkrétní tloušťce. Tento součinitel odpovídá tloušťce vzduchu se stejným odporem. Vyplatí se vybrat střešní membránu s nízkým součinitelem odporu. Znamená to, že střešní membrána většinu vodní páry propouští ven. Tím se předchází vzniku problémů s vlhkostí v tepelné izolaci.

Pokud je součinitel odporu membrány vyšší než 0,2, musí být vytvořena ventilační spára. Proto je lepší vybrat výrobek, jehož parametry nepřesahují výše uvedenou hodnotu. Přičemž čím je ta hodnota nižší, tím lépe. 

Jak vybrat vhodnou membránu k typu střechy?

Typ střechy je velice důležitým kritériem při volbě střešní membrány. Je třeba zohlednit především sklon střechy. Tepelně pojitelné střešní membrány jsou doporučovány při menším úhlu sklonu. A to proto, že umožňují těsné spojení. Jestliže je sklon střechy velký nebo jestliže je krytina těžká (například břidlice nebo betonové střešní tašky), tehdy jsou používány membrány s vysokou plošnou hmotností. A to proto, že mají větší mechanickou odolnost. 

Membrány jsou vyráběny v rolích, které jsou rozbalovány na překližce, OSB deskách nebo na bednění. Všechno záleží na střešní konstrukci. Montáž membrány probíhá s využitím kontralatí spojováním pásů na přesah. Je dobré vědět, že čím je sklon střechy menší, tím musí být přesah větší. Díky tomu bude celé spojení těsnější. 

Střešní membrány - shrnutí

Znalost funkce střešní membrány Vám značně usnadní výběr optimálního řešení. Nejdůležitější vlastností membrány je vodotěsnost. Přitom je ale nutné zohlednit rovněž jiné parametry a druh střešní konstrukce.

Na trhu je mnoho různých střešních membrán. Liší se úrovní vodotěsnosti, odolnosti, propustnosti vodní páry a odolnosti vůči záření UV. Je pochopitelné, že každý by chtěl provést investici co nejefektivněji, proto stojí za to, vybrat membránu, která bude mít co nejlepší vlastnosti. Umožní to minimalizovat náklady na ohřívání domu a omezit riziko neočekávané  opravy střechy. 
 

Komentáře