Blachotrapez školí pokrývače

Specialisté všeho druhu jak v Polsku, tak i v Evropě mají cenu zlata. Především pokrývačské společnosti se potýkají s nedostatkem pracovníků. Proto těžce pracujeme a podporujeme různé iniciativy, aby mohli pokrývačští mistři předávat své vědomosti jiným pokrývačům, a také mladým adeptům, kteří se chtějí stát odborníky v této profesi.

Dle údajů Polského svazu pokrývačů (Polskie Stowarzyszenie Dekarzy) 80 % pokrývačských společností hlásí nedostatek pokrývačů.

Z tohoto důvodu vedeme stálá, cyklická školení, jež mají za cíl zvyšování kvalifikací odborníků a také partnerů a samotných pracovníků naší společnosti.

Díky kurzům pro pokrývače se mohou odborníci dozvědět o produktech Blachotrapez, procvičovat jejich odbornou montáž pod vedením instruktora, také si vyměňovat znalosti a zkušenosti a také se učit o nových trendech a technologiích ve stavebnictví. Pro nás je velmi důležité, aby naši zákazníci mohli využít služeb specializovaných odborníků.

Kurzy jsou vedeny dvěma způsoby: ve stacionárním školicím centru v Ponicích a v mobilním školicím centru.

Pokrývači, kteří mají zájem o školení, se mohou obrátit na manažera naší společnosti pro daný region a shromáždit skupinu zájemců o účast v kurzu. Naše společnost odesílá speciálně připravené auto vybavené potřebným nářadím a materiálem pro odborné školení.

Školení mládeže ve třídách s pokrývačským profilem

Společně s lokálními odděleními Polského svazu pokrývačů otevíráme pokrývačské třídy ve mnoha polských městech. Na trhu práce chybí kvalifikovaní specialisté z různých oborů, ale týká se to především odborníku z oboru stavebnictví, včetně pokrývačů.