Prodlužená záruka

Máme tu čest vás informovat, že ve snaze vycházet vstříc zákazníkům zavedla firma Blachotrapez do výroby celosvětově unikátní technologii SPS – Safe Profiling System, čili Systém bezpečného profilování

Zavedení inovačního systému profilování plechu bylo umožněno mnohaletým pozorováním, analýzám a zkouškám provedenými našimi experty ve spolupráci s dodavateli ocele a novými technickými řešeními.

Je nutné zdůraznit, že systém SPS je chráněný patentem uděleným Patentovým úřadem Polské republiky.

Technologický postup SPS umožňuje profilovat ocelový materiál za optimálních klimatických podmínek – nezávisle na teplotě okolí.

Díky tomu lze u profilovaného materiálu dosáhnout dokonalé plastičnosti, zvláště u nátěrových povrchů. Klíčovými výhodami, jaké přináší technologie SPS, jsou především získání takových vlastností a parametrů, které zvyšují trvanlivost materiálu dodávaného naší firmou a kvalitu jeho provedení.

Použitá technologie způsobuje, že materiál krytiny je výjimečně odolný proti působení vnějších vlivů, proti korozi a poškozením.

Zároveň neztrácí své vlastnosti, zajišťuje účinnou ochranu střechy a uchovává si vysokou estetickou hodnotu po mnoho let. Díky všem těmto faktorům, které vyplývají z použití SPS, jsme dosáhli největšího úspěchu – prodloužení záruční doby u výrobků pro nátěry Polyester Standard (lesk, mat) o dalších 5 let pro delaminaci laků. Nové záruční podmínky platí již od 9. června 2015.

Inovační technologie SPS byla použita ve výrobním procesu Blachotrapezu již před rokem, kdy jsme prodloužili záruku společně s našim klíčovým dodavatelem – železárnami ThyssenKrupp Steel Europe. Tehdy byla záruční doba prodloužena z 20 na 35 let pro PLADUR®Relief iceCrystal a z 15 na 25 let pro PLADUR®Wrinkle MAT a PLADUR®RAL Premium.

Zavedení systému bezpečného profilování do výroby znamená přelom v procesu profilování plechu.

Zvýšené parametry v oblasti odolnosti a kvality získané díky této metodě přinášejí konkrétní výhody pro investory, kteří mohou být spokojeni s bezvadným stavem krytiny po dobu o mnoho delší než doposud.

S plným přesvědčením doporučujeme systém SPS jako technologii zajišťující nejvyšší trvanlivost plechu a zvyšující odolnost vůči korozi a poškození. Střecha plní déle svou funkci, což domácnostem zajišťuje požadovaný komfort.