zpět na blog

Kdy je možné střechu opravit a kdy je nutná výměna celé střechy?

Datum zveřejnění: 24.02.2016
0
4 minuty

Každá střecha po určité době používání vyžaduje výměnu nebo rekonstrukci. Stav střechy má obrovský vliv na bezpečnost lidí a samotné budovy, proto je nutné odstraňovat veškeré závady. Pokud zastřešení nesplňuje bezpečnostní normy, je nutná jeho celková výměna. V České republice platí zákon o územním plánování a stavebním řádu ze dne 14. března 2006, který určuje, jaké úkony vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavby.

Výměna střešní krytiny za stejný typ, materiál, tvar a barvu krytiny nevyžaduje ohlášení stavby ani stavební povolení. Naopak v případě výměny za krytinu jiného typu, materiálu, tvaru či jiné barvy je nutné vyřídit ohlášení stavby. Pro výměnu střešní konstrukce v případě zásahu do krovu je nutné vyřídit stavební povolení pro rekonstrukci střechy. Tyto informace se hodí při rozhodování o rekonstrukci nebo výměně střechy.

Hodnocení stavu střechy

Pokud si všimnete, že stav vaší střechy není nejlepší, doporučujeme provést důkladnou prohlídku střechy, která pomůže rozhodnout, zda je nutné zastřešení celé vyměnit nebo jej postačí rekonstruovat. Stav střechy nejlépe zhodnotí odborníci, kteří vědí, na co zejména je potřeba se zaměřit. Díky odborným vědomostem a zkušenostem ohodnotí těsnost střechy, stav krovu, konstrukce a střešní krytiny.

Kdy je možná rekonstrukce

V případě střech pokrytých podkladovou lepenkou je možné zastřešení rekonstruovat. V případě neobytných podkroví, pokud je umožněn volný přístup ke krovu, je možné střechu opravit bez nutnosti její celé výměny. Rekonstrukce se většinou týká taškových střech. V takové situaci většinou stačí pouze vyměnit poškozené prvky.

Nutná výměna zastřešení

Pokud rekonstrukce střechy nepostačí pro odstranění problémů se střechou, je nutné vyměnit střešní krytinu. Výměna zastřešení je nutná v případě konstrukcí pokrývaných plechovou střešní krytinou nebo břidlicovým šindelem. Demontáž je také nutná v případě obytného podkroví, pokud chcete zpřístupnit krov z důvodu jeho nutné opravy nebo odstranění plísně. Při výměně zastřešení se vyplatí zvolit plechovou střešní krytinu, protože je lehká a nebude zatěžovat starší konstrukci. Investoři většinou volí modulovou plechovou střešní krytinu kvůli její snadné montáži.

Budovy zapsané do seznamu historických památek

Pokud chcete jakkoliv zasáhnout do budovy (včetně střechy) zapsané na seznamu historických památek, budete potřebovat náležitá povolení od Národního památkového ústavu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Rekonstrukce musí být také prováděna řemeslníky se speciálním povolením. Rekonstrukce nebo modernizace památkových budov musejí probíhat s ohledem na doporučení památkáře. 

Střecha má za úkol chránit budovu a domácnost, proto nepodceňujte ani drobná poškození, která mohou být příčinou velkých problémů. Je dobré každý rok – nejlépe po zimě – kontrolovat střechu a pravidelně odstraňovat závady. To umožní používat střechu po mnoho let a eliminovat potřebu její celé výměny.
Komentáře