zpět na blog

Úhel sklonu střechy – co bychom o něm měli vědět?

Datum zveřejnění: 06.05.2022
0
8 minut

Úhel sklonu střechy by měl být přesně vypočten. Touto otázkou se zabývá architekt, ale stojí za to mít alespoň základní orientaci v této oblasti. Právě na úhlu sklonu střechy závisí volba střešní krytiny a metody její montáže, což do velké míry ovlivňuje náklady na investici. U rodinných domů činí sklon střechy obvykle 30 až 45 stupňů.

Přesné informace by měly být uvedeny v návrhu budovy. Jaké faktory ovlivňují volbu určitého úhlu sklonu? Jakým způsobem se vypočítává? Podívejme se blíže na tyto otázky.

Obsah:

1. Volba úhlu sklonu střechy – základní kritéria
1.1. Technologická řešení a druh krytiny
1.2. Konstrukce budovy
2. Úhel sklonu střechy – jaký je nejlepší?
3. Jak se vypočítává úhel sklonu střechy?
3.1. Jaké jsou úhly sklonu u rodinných domů?
3.2. Úhel sklonu střechy a volba střešní krytiny
3.3. Nejlepší materiály pro různé úhly sklonu

Volba úhlu sklonu střechy – základní kritéria

Nejdůležitějším kritériem při volbě úhlu sklonu střechy jsou klimatické faktory. Pokud v okolí často dochází k přívalovým dešťům či intenzivnímu sněžení, má  to mít vliv na stavbu. Není těžké se domyslet, že v tomto případě musí být úhel sklonu větší, aby voda, jejímž zdrojem jsou intenzivní deště, volně stékala ze střechy. Střecha s malým úhlem sklonu by rovněž nevydržela intenzivní sněžení, protože sníh na jejím povrchu by způsobil příliš velké zatížení. Právě proto v horských oblastech mají střechy větší sklon.

Jaká další kritéria mají význam při volbě úhlu sklonu střechy?

Technologická řešení a druh krytiny

Při volbě úhlu sklonu střechy zohledněte typ střešní krytiny a způsob její montáže. Příliš velký úhel způsobuje riziko poškození materiálu z důvodu podtlaku, který vzniká na závětrné straně střechy. Navíc je v tomto případě montáž krytiny obtížná a často je spojena s nutností použít dodatečné spony. Při velkém sklonu se v podstatě vylučuje použití keramických či betonových krytin a ostatních typů krytin s velkou hmotností. Proto se při volbě materiálu krytiny vždy řiďte pokyny výrobce.

Čím větší je úhel sklonu, tím vyšší jsou náklady na stavbu, což vyplývá z nutnosti používat dodatečné zajištění krytiny. Proto se v českém klimatickém prostředí velký úhel sklonu střechy spíše nepoužívá, s výjimkou oblastí, kde častěji dochází k intenzivním srážkám.

Toto samozřejmě neznamená, že řešení s velkým sklonem nemá žádné výhody. Takové střechy jsou nejen odolnější proti atmosférickým podmínkám (přívalovým dešťům a intenzivnímu sněžení), ale i těsnější. Tak tomu je v případě úhlu sklonu většího než 60 stupňů, nicméně střechy s takovým sklonem se staví hlavně v oblastech, kde jsou atmosférické podmínky velmi těžké.

Úhel sklonu střechy

Konstrukce budovy

Když stavíte dům, architekt zhotovuje podrobný návrh budovy. Tehdy se rovněž řeší úhel sklonu střechy. Stojí za to prodiskutovat tuto otázku s odborníkem a zohlednit následky volby konkrétního řešení. Pamatujte si, aby byly všechny podrobnosti ustanoveny před získáním povolení ke stavbě domu, protože změna úhlu sklonu v pozdějších fázích způsobí, že budete muset předložit návrh ještě jednou.

V případě úpravy stávající budovy je postup mnohem složitější. Pokud hodláte provést rekonstrukci, v jejímž rámci bude provedena změna úhlu sklonu střechy, bude nutné provést velmi přesný výpočet. Otázky vzhledu budovy zde mají druhořadý význam. Jedná se především o zajištění bezpečnosti. Taková úprava je totiž spojena s rizikem poškození celé konstrukce budovy, zejména krovu. Obvykle je nutné upravit délku jednotlivých prvků krovu. Úprava bude dále zahrnovat mj. zatížení základů a štítových zdí. V tomto případě je nutné získat povolení ke stavbě.

Úhel sklonu střechy – jaký je nejlepší?

Jak již bylo zmíněno, úhel sklonu střechy by měl být přizpůsoben atmosférickým podmínkám v daném místě. Střechy rodinných domů v České republice mají nejčastěji úhel sklonu 30 až 45 stupňů. Je to vhodné řešení vzhledem k dobrému přizpůsobení střechy českým klimatickým podmínkám. Dešťová voda a sníh se nehromadí na povrchu budovy, konstrukce tak není vystavena nadměrnému zatížení. Střechy s takovým sklonem mají zároveň atraktivní vzhled, ladí totiž s klasickou i moderní zástavbou. Další bezpochybnou výhodou je v tomto případě snadná úprava podkroví na obytný prostor.

Lze ovšem poznamenat, že mnoho starších budov má plochou střechu. Tento název je klamný, protože v České republice činí úhel sklonu takové střechy minimálně 3 stupně, někdy se rovněž používá řešení o sklonu 10 až 15 stupňů. Díky tomu může voda shromážděná během srážek do jisté míry stékat z povrchu budovy. Je nutné si pamatovat, že v případě plochých střech je velmi důležitá vysoká úroveň těsnosti. Toto je spojeno s časově náročným procesem montáže a vyššími náklady na zhotovení.

Jak se vypočítává úhel sklonu střechy?

Přemýšlíte o tom, jak odborníci vypočítávají sklon střechy? Nejprve se označí vodorovný úsek na štítové zdi o délce jednoho metru. Následně se ustanoví vzdálenost mezi každým koncem úseku a střešní plochou. Rozdíl mezi dosaženými výsledky označuje vyvýšení střechy na úseku jednoho metru. Nakonec se ustanoví hodnota úhlu sklonu na základě informací dostupných na stránkách o pokrývačství či stavebnictví. Například – hodnota vyvýšení 40 cm označuje úhel 22 stupňů a 25 cm – 14 stupňů.

Jaké jsou úhly sklonu u rodinných domů?

Jak již bylo zmíněno, úhel sklonu o rodinných domů má nejčastěji hodnotu 30 až 45 stupňů. Přitom úhel 30 stupňů má vyvýšení 58 cm na úseku jednoho metru a úhel 45 stupňů vyvýšení 100 cm. Strmé střechy, tedy o úhlu 60 stupňů, se vyznačují vyvýšením až 173 cm. 

Jaký je nejlepší úhel sklonu střechy?

Úhel sklonu střechy a volba střešní krytiny

Přemýšlíte o tom, jak přizpůsobit střešní krytinu úhlu sklonu? V podstatě si s tím nemusíte dělat starosti, protože výrobci poskytují informace o tom, jaké úhly jsou přípustné pro různé typy krytin. Stojí za to seznámit se s těmito informacemi a například ověřit, zda při využití další vrstvy střešní folie lze zmenšit minimální úhel sklonu pro určitý druh střešní krytiny.

Je nutné vždy dodržovat pokyny výrobce krytin. Toto umožní eliminovat problémy při montáži a zajistí bezpečnost při užívání budovy.

Nejlepší materiály pro různé úhly sklonu

Jaké materiály se využívají pro potřeby různých úhlů sklonu střechy? Nejdřív zmiňme bitumenové šindele, které jsou velmi populární vzhledem k tomu, že se skvěle hodí ke střechám o sklonu 11 až 45 stupňů. Podobně tomu je v případě plechových krytin, které se těší poptávce kvůli příznivé ceně a dlouhé životnosti. V tomto případě musí úhel sklonu činit minimálně 9 stupňů

Větší sklon střechy se požaduje v případě keramických či betonových tašek a ostatních krytin o velké hmotnosti. Pro úhel sklonu 31 až 35 stupňů budou vhodným řešením překrývající se tašky, které jsou bohužel poměrně drahé. 

Jak tomu je v případě plochých střech? Při sklonu 3 až 17 stupňů je vhodným materiálem lepenka nebo folie nanášená na prkna (jedna nebo dvě vrstvy). V případě tuhého obložení z prken (sklon minimálně 12 stupňů), ploché měděné plechy (minimální úhel je 6 stupňů) a pozinkované plechy (zejména při sklonu minimálně 20 stupňů) a také potažené plechy. 

Závěr

Při projednávání návrhu s architektem je nutné věnovat zvláštní pozornost úhlu sklonu střechy, který ovlivňuje volbu střešní krytiny a konečné náklady na investici. Nejdůležitější jsou však bezpečnost a komfort. Proto je nutné zohlednit klimatické podmínky v daném místě a zvolit vyšší úhel pro prostředí, v němž dochází k přívalovým dešťům či vánicím.

Střechy se středním sklonem dávají velkou svobodu volby krytiny a umožňují optimální využití podkroví. Navíc jsou vhodné pro naše klimatické podmínky, a tak se často používají u rodinných domů.

Komentáře