zpět na blog

Montáž střešních panelů na stojatý zámek – příručka

Datum zveřejnění: 31.05.2022
0

Montáž střešních panelů na stojatý zámek je velice delikátní proces, ale pro profesionální pokrývače to není žádný problém. Kromě dovednosti se nezvykle hodí usnadnění tvořená ve výrobních procesech, například hotové montážní otvory. Přesto stojí za to, orientovat se v otázce instalace panelů na stojatý zámek, protože to na ní v značné míře záleží dlouhá životnost střešní krytiny. Podívejme se, co je dobré vědět pro správnou montáž.

Jak pokládat střešní panely na stojatý zámek?

Dostupná cena a bezproblémová instalace jsou hlavní důvody, proč jsou střešní panely na stojatý zámek tak oblíbené. Možnost spojování panelů na klip umožňuje relativně rychlý průběh montáže. 

Před volbou střešní krytiny, pamatujte na to, abyste vzali do úvahy transport materiálu a způsob skladování krytiny. Zohledněte rovněž doporučení výrobce, který uvádí, jak namontovat panel na stojatý zámek na střechu. Samozřejmě nesmíte zapomenout na příslušnou přípravu konstrukce.

Jak transportovat a skladovat střešní panely?

Transport střešních panelů na stojatý zámek musí být zajištěn vozidlem s otevřenou plošinou. Musíte pamatovat na několik důležitých věcí. Za prvé, chraňte střešní krytinu před působením atmosférických vlivů. Za druhé, uložte ji na plošině tak, aby panely nevyčnívaly přes její okraj. Za třetí, pamatujte na příslušnou technologii nakládání a vykládání. K její montáži je požadováno speciální nářadí. Pokud nemůžete takové nářadí použít, bude nutná pomoc několika osob s příslušnými znalostmi a schopnostmi. To vše proto, že střešní krytinu lze snadno poškodit a tím ztratit záruku od výrobce. 

Co udělat v případě, kdy se na panelech objeví škrábance? Co nejrychleji je ošetřete opravným nátěrem. Ale pokud správně střešní krytinu vyložíte, ten problém by se neměl objevit. Pamatujte na to, abyste panely nikdy nepřesouvali po zemi.

Podmínky, v jakých jsou panely skladovány, jsou stejně důležité jako otázky spojené s transportem střešní krytiny. Panely musí být skladovány v suché, větrané a ohřívané místnosti. Jinak se mohou objevit problémy s přílišnou vlhkostí, která může způsobit poškození střešní krytiny. Pamatujte rovněž na to, abyste tabule nepokládali bezprostředně na podklad a abyste je od sebe oddělovali proložkami. Pokud budou navíc střešní panely vystaveny nadměrnému slunečnímu záření, může to způsobit poškození následkem přílišné adheze lepidla a fólie.

Příprava k montáži střešních panelů na stojatý zámek

Před zamontováním střešních panelů je nutné připravit konstrukci. Pro tuto potřebu stojí za to vzít do úvahy návod, který připravil výrobce. Najdete v něm nejen informace spojené s montáží panelů, ale i o fóliích nebo krytí – tak, aby byla zajištěna správná ventilace střechy. Vlastní střešní krytina bude namontována po dokončení klempířských prací (nadokapní pásy, úžlabní).

Panely mohou být použity jak na konstrukce s plným bedněním, tak na větrané střechy. Musíte ale pamatovat na to, že konstrukce musí být z impregnovaného dřeva.

Střešní fólie se upevňují pomocí kontralatí. Zato panely jsou kotveny do latí, které jsou přitloukány směrem od okapu ke hřebeni střechy. Střešní panel se může dotýkat oteplení (vrstva pokládaná mezi krokvemi), pokud bude umístěn na střeše bez bednění a pokud bude mít fólie vstupního krytí dostatečně vysokou propustnost vodní páry. V případě střech s plným bedněním bude nutné poblíž hřebene vytvořit ventilační komínky.

Montáž střešních panelů na stojatý zámek krok po kroku

Po přípravě konstrukce přišel čas na pokládání panelů. Ale než se do toho pustíte, musíte provést kontrolu, zda jsou okap a hřeben v přímce. Zkontroluje také, zda jsou úhlopříčky střechy stejně dlouhé. Pamatujte na to, abyste pokládali panely kolmo k okapu. V místech, kde jsou panely nejvíce vystaveny škodlivému působení větru, upevňujte panely ke každé lati. Je sice pravda, že směr upevňování panelů není přísně určen, ale je dobrým zvykem, že se panely upevňují v obráceném směru, než v jakém vanou v konkrétním místě větry.

Pamatujte na to, abyste mezi panely, které se budou pod vlivem změn teploty prodlužovat a zkracovat, zajistili dilatační prostor. A když už hovoříme o teplotních změnách, nemůžeme zapomenout na správné umístění upevňovacího prvku uprostřed montážního otvoru. Mezi panelem a konstrukcí musí být zachována vzdálenost přibližně 2 mm. To zamezí zvlnění tabulí.

Položení prvního panelu

Hodně záleží na prvním zamontovaném panelu. Pamatujte na to, že musí přesahovat přibližně 5 cm přes okap. Hranu upevněte do zakládací lišty a ponechte přibližně 1 mm na dilatační mezeru. Pokud špatně uložíte první panel, bude to mít negativní vliv na celý proces montáže.

Výsledkem může být zvlnění v ploše střechy. Znemožní to rovné ukládání dalších panelů. Je dobře vědět, že montáž panelů je daleko jednodušší, jestliže jsou montážní otvory připraveny již ve výrobě. Podobně to vypadá s panely, které mají pružinové zámky.

Šířka přesahu a úžlabí

Je třeba pamatovat na zachování minimálně 500 mm vzdálenosti mezi podélnými spoji. U delších ploch bude nutné provádění spojů s přesahem a zde bude nutné zohlednit rovněž spád střechy. Čím je spád střechy větší, tím menší může být přesah. U střech se sklonem menším než 15° je požadovaný přesah šířky 250 mm. U větších sklonů je hodnota přesahu 100 mm. 

Dalším důležitým místem jsou úžlabí. Panely zamontované v tomto místě musí být příslušně přiříznuté. Musí být rovněž zahnuty hrany. Plech, který tvaruje úžlabí musí vytvořit žlab. Díky tomu získáte záruku utěsnění a celek bude vypadat esteticky. Příslušné oplechování vám pomůže zakrýt veškeré nerovnosti, které se občas vyskytnou při montážních pracích.

Shrnutí

Panely na stojatý zámek jsou stále častěji vybíranou střešní krytinou. Vyplývá to z dostupné ceny a možnosti bezproblémové instalace. Ale ani nejrozsáhlejší teoretické znalosti ohledně montáže panelů nestačí k samostatnému provedení celého procesu. Obzvlášť důležité jsou schopnosti a léta zkušeností, proto je pomoc kvalifikovaných pokrývačů nezastupitelná. Díky profesionální instalaci se nemusíte obávat o bezpečnost střešní konstrukce. 

Pamatujte rovněž na to, že panely na stojatý zámek musí být příslušně udržovány. Hovoříme zde o odstraňování nečistot a okamžitém napravování poškození. Díky pravidelným údržbářským procesům bude mít Vaše střešní krytina vysokou životnost.
 

Komentáře