zpět na blog

Střešní latě - co jsou a jakou roli hrají při stavbě domu

Datum zveřejnění: 28.08.2023
0

Střešní latě jsou velmi důležitou součástí konstrukce šikmé střechy. Jejich správná instalace je nezbytná pro následné provedení střešní krytiny, např. s oblíbenou plechovou taškou. Pokud by na střeše nebyly latě, krytina by byla nestabilní, což by negativně ovlivnilo její těsnost a životnost. Následně by to mělo vliv i na bezpečnost a pohodlí obyvatel.

Zjistěte, co jsou latě a proč je jejich správná instalace tak důležitá.

Latě a kontralatě - jaký je mezi nimi rozdíl?

Střešní latě i kontralatě jsou dřevěné hranoly čtvercového nebo obdélníkového průřezu.

Kontralatě se používají jako podpěra latí a odsouvají střešní krytinu od střešní fólie, aby nedošlo k jejímu poškození. Jejich nejběžnější průřez je 4 x 6 cm. Jsou rozmístěny podél krokví. Bez instalace kontralatí nelze střešní latě položit. Umožňují také regulovat nerovnosti na sklonu střechy. Pomocí kontralatí je možné zvednout latě na klínech, což pomáhá vyrovnat nerovnosti.

Na střešní latě se instaluje střešní krytina, proto musí být jejich průřez a rozteč pod taškami velmi přesně vyměřeny. Průřez střešních latí je obvykle 3 x 5 cm až 4 x 6 cm. Záleží na typu střešní krytiny zvolené stavebníkem, úhlu sklonu a klimatických podmínkách v dané oblasti. Výpočet správného průřezu střešní latě je důležitým úkolem již ve fázi návrhu a měl by být zahrnut do projektu.

Co je to střešní laťování?

První fáze střešního laťování zahrnuje přibíjení dřevěných kontralatí ke krokvím. Poté se latě umístí kolmo na kontralatě. Teprve na tuto konstrukci lze položit vhodnou střešní krytinu - tašky, pálené tašky, dřevěné šindele nebo jiné druhy krytin. 

Než však dojde k této fázi výstavby domu, musí být střecha nejprve pokryta paropropustnou fólií. Jedná se o počáteční vrstvu krytiny, která chrání tepelnou izolaci před vlhkostí.

Výběr střešních latí a správná montáž

Správná volba střešních latí je zásadní pro správnou montáž a funkci střechy. Nejlépe se osvědčí vysušené dřevo. To zajistí, že se střešní latě při vysychání pod krytinou nezkroutí. To je důležité zejména v případě, že se stavebník rozhodne pro plochý model.

Kolmá instalace latí vzhledem ke kontralatím umožňuje volný odtok vody do okapu. Důležité je dodržet dostatečné rozestupy mezi latěmi a předsazenou krycí vrstvou. Tím je zajištěno volné proudění vzduchu pod střešní krytinou a dostatečné větrání. 

Správná poloha střešních latí by měla záviset na horní části sklonu střechy. Je důležité, aby první lať byla vzdálena přibližně 4 cm od vrcholu střechy. Následně se další střešní latě přibíjejí na kontralatě a měly by být přesně vyrovnány. Důležité je eliminovat případné deformace, které by mohly vést k nerovnostem při pokládce finální vrstvy střechy. 

Rozteč střešních latí - jakých chyb se lze vyvarovat?

Správná rozteč latí je při montáži střešní konstrukce nesmírně důležitá. 

Pokud je rozteč mezi latěmi špatně změřena a přesahuje extrémní hodnoty, může to mít za následek nesprávnou montáž tašky nebo střešní krytiny, což následně povede k problémům s montáží střešní krytiny. 

Pokud je rozteč latí příliš malá nebo příliš velká, může se stát, že střešní krytina nezapadne na své místo. Jedná se o častý problém, se kterým se setkávají nezkušení pokrývači.  

Důsledkem je riziko nestabilní střešní konstrukce, což může v případě nepříznivého počasí vést až k poškození nebo zničení střešní krytiny.

Proto je vhodné svěřit pokrývačské práce profesionálnímu stavebnímu týmu a při hledání kvalitních střešních krytin se neřídit pouze cenou. Velmi důležité jsou také správné parametry, použité metody zpracování nebo impregnace.

Komentáře