zpět na blog

Jak odstranit sníh ze střechy? Užitečné tipy!

Datum zveřejnění: 09.02.2024
0

Zima není jen o pohádkové krajině, ale také o výzvách spojených s bezpečností domů a dalších budov. Nahromaděný sníh na střeše může způsobit řadu problémů, například značné namáhání konstrukce nebo riziko vzniku rampouchů. Proto se vyplatí seznámit se s účinnými metodami, jak odstranit sníh ze střechy a zároveň ji udržet v bezpečí.

Sníh na střeše - zimní problém pro majitele budov

Někdy bagatelizujeme skutečnost, že sníh, ačkoli se zdá být jemným chmýřím, může být zátěží obrovské hmotnosti, zejména když je mokrý. Málokdo si však uvědomuje, jak velkou váhu má sníh na střeše. Přitom jednotkový metr krychlový sněhu může dosáhnout hmotnosti až dvě stě kilogramů a za mokra se tato hmotnost může až ztrojnásobit! 

Toto nebezpečí hrozí zejména na plochých střechách, jaké se nacházejí například na hypermarketech nebo skladových halách, a na moderních rodinných domech s jednoduchou konstrukcí. Sníh však představuje nebezpečí i na šikmých střechách, kde často dochází k nebezpečným nehodám v důsledku náhlého sesuvu.

Jak odstranit sníh ze střechy - bezpečnost na prvním místě

Samotný proces odstraňování sněhu ze střechy může být potenciálním nebezpečím jak pro osobu, která sníh odklízí, tak pro kolemjdoucí - zejména pokud nejsou přijata vhodná bezpečnostní opatření. 

Existuje několik klíčových zásad, které je třeba při tomto procesu zohlednit:

  • Nezatěžujte střechu příliš velkou hmotností. Sníh odstraňujte postupně, aby nedošlo k náhlému zatížení střešní konstrukce.
  • Vždy pamatujte na osobní ochranu. Používejte přilbu a pokrývačský postroj, abyste minimalizovali riziko možného zranění. Chůze po střeše je riziková činnost, která může vést k poškození pláště nebo dokonce k nehodě. Proto se tomuto druhu činnosti vyhněte. Pokud přece jen musíte na střechu vylézt, je nezbytné, abyste měli jištění.
  • Připravte si nářadí na odstraňování sněhu ze střechy. Pro účinné odstranění sněhu ze střechy je nejlepší vybavit se lopatou s gumovým okrajem. Vyhněte se kovovému nářadí, které může poškodit povrch střechy a stát se příčinou a možným místem koroze. V obchodech najdete také speciální tyče s kartáči a dokonce i sady na odstraňování sněhu z fotovoltaických panelů, které mohou být při odstraňování sněhu ze střechy velmi užitečné.

sníh na střeše

Proč je důležité pravidelně odstraňovat sníh ze střechy?

Odstraňování sněhu ze střechy se stává nezbytným především kvůli stavebním předpisům, které ukládají majitelům budov zajistit bezpečnost jejich budov při užívání. Sníh na střeše však jednoduše představuje nebezpečí jak pro samotnou konstrukci budovy, tak pro její obyvatele, což odůvodňuje potřebu pravidelně se ho zbavovat.

Jak sníh taje, stává se těžším, čímž se zvyšuje riziko jeho náhlého sesuvu ze střech s větším sklonem. To může být nebezpečné pro osoby v okolí budovy.

Nepříznivé povětrnostní podmínky, jako je silný vítr, mohou způsobit, že se sníh soustředí v určitých oblastech střechy, což zvyšuje jeho hmotnost. V extrémních případech může zanedbání odstraňování sněhu ze střechy vést dokonce k havárii budovy.

Přetrvávající sníh na střeše - nezanedbávejte své zimní povinnosti

Kromě zřejmých bezpečnostních problémů mohou přetrvávající vrstvy sněhu na střeše také přímo ovlivnit trvanlivost a kvalitu střešní konstrukce. 

Pokud je střešní krytina dlouhodobě vystavena vlhkosti, může to přispět k postupnému zhoršování stavu střechy.

Je třeba mít na paměti, že plechová střešní krytina s poškozeným nátěrem, vystavená vlhkosti z tajícího sněhu, bude náchylnější k procesu koroze. Proto se před zimou i po ní vyplatí věnovat pozornost stavu povrchu střechy. Netěsnosti v plášti navíc mohou vést k pronikání vlhkosti do hlubších vrstev konstrukce, což se následně může projevit například hnilobou dřevěné konstrukce. Pravidelná kontrola a údržba střechy v zimním období je proto zásadní pro zachování její trvanlivosti a bezpečnosti.

Účinná ochrana střechy před sněhem - používejte osvědčená řešení

Účinnou ochranu střechy před sněhem můžete zajistit již ve fázi výstavby pomocí osvědčených řešení. Zvažte instalaci tzv. sněhových zachytávačů, zejména na strmých, jednoplášťových nebo šikmých střechách. Tyto speciální malé konstrukce zachycují padající sníh a rozbíjejí ho na menší části. Sněhové zachytávače účinně zvýší bezpečnost obyvatel budovy i kolemjdoucích. Nezapomeňte, že investice do těchto řešení může přispět k dlouhodobé ochraně vaší střechy.

Komentáře