zpět na blog

Před zimou zkontrolujte střechu a nainstalujte protisněhové zábrany

Datum zveřejnění: 17.12.2021
0
4 minuty

střecha s nánosem sněhu

Během zimního období se na střechách domů hromadí sníh a led. Ten pak při pádu k zemi může někoho zranit nebo způsobit věcnou škodu. Zodpovědnost v tomto případě nese majitel nemovitosti. 

Mokrý a těžký sníh na střeše dokáže způsobit mnoho potíží. Je nebezpečím pro lidi, vozidla i samotné budovy. Co s tím? Zabudováním sněhových zábran umožníte postupné odtávání sněhu. Ten tak nebude zatěžovat okapy a střešní okna ani neohrozí chodce.

Jak zabránit pádu sněhu ze střechy?

Sněhové zachytávače se připevňují na vrcholy trapézů nebo na vlny plechových střešních krytin. Rozmístění prvků závisí na projektu zastřešení, nejčastěji se vytvářejí dvě řady sněhových zábran. Jedna řada bývá umístěna 50 centimetrů nad okapem, druhá o cca 40 centimetrů výše. Je důležité střídavě rozmisťovat prvky v jednotlivých vrstvách. V případě střešní plochy delší než 5 metrů je vhodné namontovat třetí řadu. Nezabezpečená plocha nemůže překračovat 4 metry.

Další možností jsou pak protisněhové ploty, které se pomocí podpěr připevňují ke střešní ploše a zadržují sníh na střeše. Jejich počet závisí na úhlu sklonu a velikosti střechy. Protisněhové ploty jsou většinou vyrobené z pozinkované oceli nebo hliníkových prvků a lze je sladit s barvou střešní krytiny.

Seženete také protisněhové kulatiny, protisněhové háky nebo střešní krytiny s háky. Pamatujte, že stavební právo stanoví povinnost odstraňování sněhu ze střech a zajištění bezpečného obcházení budovy. Nedodržení právních předpisů hrozí nemalými pokutami.

I nepatrné poškození se může časem prodražit

Střechu byste také měli před každou zimou kontrolovat, a to právě proto, abyste předešli vážnému poškození, které dokáže sníh či mráz způsobit. Každoroční prohlídka dokáže včas odhalit netěsnosti a závady. Pokud nejsou odstraněny, hrozí, že se například v prohlubních nahromadí voda, která zmrzne a způsobí trhliny. Od těch už je jen krůček k zatékání.

Je vhodné zkontrolovat místa, která jsou vystavená větru, slehlému sněhu, nebo ve kterých se usazují nečistoty. Kritickými body jsou hlavně části, kde se střecha protíná, tedy úžlabní okapy a body spojení s vertikálními prvky, jako jsou komíny, vikýře, úžlabí nebo střešní okna. Právě v těchto místech nejčastěji dochází ke vzniku trhlin a zatékání. Střešní konstrukce by tedy mimo jiné měla obsahovat i komínové či hřebenové pásy, které působí jako hydroizolace.

Nepodceňujte kontrolu střechy

Zima je pro střechu náročným obdobím, které prověří její kvalitu a bezchybnou konstrukci. Krytinu každoročně kontrolujte a co nejdříve opravte případné nedostatky. Zabráníte tak většímu poškození konstrukce střechy či celé stavby.

Komentáře