zpět na blog

Produkuje plechová střecha hluk?

Datum zveřejnění: 01.12.2020
0
4 minuty

Může vám kombinace plechové střechy, deště a krup přerušit klidný spánek?

Je plechová střecha při větru hlučná?

Při výběru střechy lidé zohledňují různé aspekty střešních krytin. Pro mnoho lidí zásadní informací ale je, jestli zvolená střešní krytina nebude při dešti nebo v průběhu krupobití přenášet hluk do interiéru. Mezi lidmi je poměrně rozšířená představa, že právě plechová krytina je z tohoto důvodu nejméně vhodným řešením. Je tomu ale opravdu tak?

Plechová střecha je vhodným řešením pro opláštění střešní konstrukce z mnoha důvodů. Těmi jsou například nízká hmotnost plechů a tím pádem nižší zatížení konstrukce střechy, snadná manipulace a instalace této krytiny nebo příznivá pořizovací cena. Mnoho lidí, kteří by plechovou střechu upřednostňovali, však začne váhat, když se zamyslí nad potenciálním hlukem, který může střecha působit při nepřízni počasí.

Proč se nemusíte nadměrného hluku z exteriéru obávat?

Při montáži plechové krytiny na obytný dům nedochází k instalaci přímo na vnitřní stěnu stavby, ale mezi stěnou a samotným plechem se nachází několik dalších prvků, které mají za úkol zabránit proniknutí hluku dovnitř do místnosti.

Střešní plášť se totiž při profesionálním provedení skládá z vrstev, z nichž je střešní plech tou nejvíce oddálenou od vnitřní stěny nejbližší místnosti. Je žádoucí, aby vrstvy umístěné pod plechem dokázaly pohltit zvuky o různých frekvencích. Aby tomu tak opravdu bylo, je například u falcovaných plechů nezbytné jejich umístění přímo na dostatečně silný prkenný záklop střešní konstrukce. Správně instalovanou plechovou krytinu poznáte tak, že celou svou plochou leží na tomto předem vyhotoveném záklopu. Jedině tak je možné zajistit efektivní eliminaci nežádoucích zvuků zvenčí.

Hlučnost plechové střechy

Takovéto umístěné plechové krytiny je založeno na jednoduché fyzikální vlastnosti plechu. A tou je vlnění. Jakmile se plech rozvlní, způsobuje vibrace a ty vedou ke vzniku hluku. Když vibrace nebudou moct vzniknout, nebude se šířit ani nežádoucí hluk. Sami si tuto vlastnost můžete vyzkoušet na libovolném kuse plechu. Stačí, když do něj udeříte volně ve vzduchu a poté po úplném přiložení na rovnou plochu. Zjistíte tak, že po přiložení plechu na rovný podklad nedochází k jeho vlnění ani vzniku vibrací a s tím souvisejícího hluku. Při správném provedení to bude tímto způsobem fungovat i na střeše.

Svou roli hraje i tvar plechové krytiny

Když se budete rozhodovat o výběru střešních plechů, měli byste zvážit i výhody a nevýhody jejich různých tvarů. Pokud sáhnete po hustě profilovaném plechu, uděláte z hlediska eliminace hluku jedině dobře. Tuhost profilu totiž velkou měrou zajistí eliminaci vibrací, které vedou ke vzniku hluku, jak jste se dozvěděli výše.

Správně provedená montáž hraje svou roli

Dalším krokem k zamezení vzniku hluku a jeho proniknutí do interiéru, je výběr proškolených pracovníků z ověřené montážní firmy. Kvalita provedení instalace plechové střechy totiž také hraje značnou roli v míře eliminace vzniku zvuků souvisejících s plechem. Není proto od věci vyžadovat od řemeslníků příslušný certifikát o proškolení na montáž, kterým by potvrdili své dovednosti ještě před tím, než jim svěříte práci na pokládce nové plechové krytiny na střechu vašeho domu.

Výrobce zpravidla ke střešní krytině dodává návod s doporučeným postupem instalace, kterým by se montážní pracovníci měli řídit.

Závěrem je vhodné dodat, že při správně položené plechové střeše bude mnohem více hluku do vašeho interiéru pronikat přes střešní okna, případně okenní parapety.

 

Komentáře