zpět na blog

Jak zabezpečit střechu před větrem?

Datum zveřejnění: 24.02.2016
0
6 minut

Polsko je rozděleno do tří sfér zatížených větrem. To, že dané území patří do určité sféry, závisí na intenzitě větru v dané oblasti. Nejohroženější jsou jižní a severozápadní části Polska. Poslední dobou však dochází ke zvýšenému výskytu prudkých atmosférických jevů rovněž v centrálních částech Polska,  na území sféry I – patrně neohrožené silnými větry.

Vzhledem k ohrožení nepříznivými atmosferickými podmínkami je nutné projekt domu přizpůsobit území, ve kterém bude probíhat výstavba. Již ve fázi vytváření projektu je důležité se zaměřit na pevnou konstrukci, správně prováděné práce a vysoce kvalitní střešní krytinu. Doporučujeme investovat do projektu, jehož částí bude schéma připevnění střešních krytin.

Faktory ovlivňující životnost střechy

Bezpečnost a životnost střechy závisí na mnoha faktorech, mezi které patří mj. plocha, sklon střechy a její hřeben nebo výška budovy. Důležité je najmout řemeslníky specializující se na zastřešení, nikoliv stavební dělníky zaměřující se na vše. Zastřešení musí být správně připevněno na okrajích střechy a také na úbočí, hřebeni, u komína a u střešních oken – v těchto místech je působení větru vyšší než v jiných částech střechy. Je vhodné připevnit střešní krytinu ke krovu i ve střední části. Pro dokončení na okrajích střechy doporučujeme použít závětrné lišty, dostupné v různých rozměrech, široké škále barev a různých povrchových úpravách. Prohlédněte si celou nabídku produktů Blachotrapez.
Někteří řemeslníci tvrdí, že střešní krytina bude na laťování držet svou vlastní váhou. Nicméně jistota je jistota a je vhodné krytinu připevnit i ve střední části. Je to velmi důležité zejména v případě střech s velkým sklonem – v takovém případě je každá lať připevňována odděleně. Takto lze zamezit případnému nadzvedávání krytiny větrem. Pro upevňování se používají příchytky tašek a hřebenáčů. S ohledem na všechny důležité faktory, jako např. sklon střechy, je potřeba naplánovat počet příchytek a držáků na metr čtvereční.

Již při navrhování střechy myslete na její ochranu před rozpínací a sací silou. Rozpínání vzniká vlivem působení vlastní hmotnosti střechy, tlaku sněhu a větru. Nejzranitelnější jsou místa, kde jsou krokve podpírané pozednicí, tedy krokevní a hambálkové soustavy. Ve stavbách s železobetonovými nebo keramickými stropy rozpínací síly působí rovněž na venkovní stěny. Proto je tak důležité spojení krokve a věnce s pozednicí. Je nutné pamatovat, že podepření krokve v pozednici není dostačující. Upevnění se tedy dodatečně provádí šikmým zatloukáním dlouhých krokevních hřebíků nebo pomocí speciálních upevňovacích spojek z plechu. Další spoje mají vliv na odolnost konstrukce vůči působení větru. Pokud je pozednice podepřená na věnci půdní nadezdívky, je nosnost stěny zvýšená železobetonovými sloupy.

Ochrana před působením sací sily větru probíhá ochranou střešní konstrukce. Tato činnost je prováděná spojením krokve, vaznice, sloupů a příček, hlavně na nároží, u žlabových rohů a okapů. Důležitá je také odolnost štítových stěn u podkroví vůči sací síle větru. Pokud jsou tyto stěny vysoké, je vhodné je zpevnit příčnými stěnami v podkroví. Pro zvýšení této odolnosti jsou štítové stěny obvodovým věncem spojeny s věncem půdní nadezdívky. Pamatujte, že významný vliv na životnost zastřešení má jeho pravidelná údržba. Odhalení a oprava malých poškození vás může zachránit před katastrofou. 

Druh střešní krytiny

Je velmi těžké určit, která střešní krytina je nejodolnější vůči větru. Obecně vzato se na šikmé střechy hodí pálené tašky, betonové tašky nebo břidlice, protože jsou těžké. Pokud zvolíte těžší střešní krytinu, je nutné zajistit pevnější konstrukci budovy, což se promítá do celkové odolnosti vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám. Pokud zvolíte lehký druh střešní krytiny, jako např. plechovou střešní krytinu, věnujte pozornost dodatečnému upevnění a správnému spojení pozednice s venkovní stěnou.

Důležité je, aby byl u montáže určitého druhu střešní krytiny použit správný spojovací materiál. Může se jednat o spojky, příchytky, držáky, hřebíky, háky, spony aj. Volte spojovací materiál nabízený výrobcem daného druhu střešní krytiny.

Komentáře