zpět na blog

Jak zajistit střešní izolaci?

Datum zveřejnění: 24.02.2016
0
4 minuty

Teplý vzduch je lehčí než studený. V chladných dnech ztrácíme přes střechu až 30 % tepla, což se později projevuje zvýšenými náklady na vytápění. Správná izolace zastřešení napomáhá eliminovat tzv. chladné podkroví.

Péčí o energetickou bilanci domu lze omezit pronikání tepla ven. Lze toho dosáhnout např. zajištěním správné termoizolace zastřešení. Ovlivňují ji dva faktory: Druh izolačního materiálu a druh střešní krytiny. Volba izolačního materiálu záleží na úrovni tepelné izolace. V případě obytných podkroví se používá minerální, skelná nebo kamenná vata, nebo desky z pružného nebo grafitového polystyrenu.  Nejčastěji se díky svým vlastnostem používá kamenná nebo skelná vata. Jedná se o lehké materiály nezatěžující střešní konstrukci. Jsou pružné, díky čemu dokonale vyplňují izolovaný prostor a vejdou se do konstrukce. Izolační vrstvu je vhodné zabezpečit před působením vlhkosti. Používá se k tomu speciální membrána, která chrání materiál před dešťovou vodou. Z vnitřní strany je zateplovací materiál zabezpečený parotěsnou fólií, která jej chrání před vodní párou vznikající v interiéru domu.

Izolace střechy závisí také na použité střešní krytině. Lehká plechová střešní krytina se hodí pro použití na starých stavbách a budovách s jemnými konstrukcemi, které nemůžou být příliš zatěžované. Efektivní tepelnou izolaci zajišťují rovněž pálené tašky – jsou těžké, a proto mají příznivé izolační vlastnosti.

Šikmá střecha v obytném a neobytném podkroví

Druh tepelné izolace závisí na funkci podkroví. V případě obytného podkroví je používána dvouvrstvá izolace. První vrstva vaty je rozmístěná mezi krokvemi, naopak druhá vrstva se nachází hned pod nimi. Celková tloušťka obou vrstev je cca 30 cm. Použití dvouvrstvé izolace umožňuje minimalizovat počet tepelných mostků, které vznikají v místě dřevěných krokví, kde není rozmístěná vata. V případě neobytného podkroví se většinou používá minerální vata pro zateplení stropu nad posledním patrem. Střecha však není přímo izolována. V tomto případě je rovněž používána izolace s tloušťkou 30 centimetrů.

Izolace ploché střechy

Izolování podkroví s plochou střechou probíhá jinak než je tomu u podkroví se šikmou střechou. Ploché střechy se dělí na větrané a nevětrané. První z nich jsou zateplované vatovým granulátem, rohožemi nebo deskami. Nevětrané ploché střechy jsou zateplované tvrdými deskami z minerální vaty.  Nevětrané ploché střechy umožňují zmenšit ztrátu tepla o 15 %.

Použití správného izolačního materiálu a střešní krytiny umožňuje na podzim a v zimě minimalizovat tepelné ztráty a také chrání podkroví před přehřátím v horkých dnech.
Komentáře