zpět na blog

Zelené střechy - udržitelný způsob zastřešení

Datum zveřejnění: 02.03.2023
0

Moderní architektura se pomalu začíná hlásit k udržitelnosti. Investoři, i když zatím spíše nesměle, začínají pro své domy stále častěji volit ekologická řešení. Rozhodnutí, jako je stavba domu se zelenou střechou, zlepšuje kvalitu života nejen lidem, ale i živočichům, kteří žijí v okolí - zejména hmyzu.

Zelené střechy jsou jedním z řešení, které má pozitivní dopad na životní prostředí. Stěny pokryté vegetací, solární panely, malé retenční systémy nebo dokonce detaily, jako jsou hmyzí domky - to vše pomalu nabývá na významu v moderní výstavbě. 

Přečtěte si, jaké jsou požadavky na stavbu domu se zelenou střechou, jaké rostliny na ni mohou jít a kdy se vyplatí pro toto řešení rozhodnout.

Zelená střecha a její konstrukce

Stavba takové střechy je časově náročnější než pokrytí šikmé střechy taškami nebo plechem. Může se ukázat, že se jedná o rozsáhlou úpravu, na kterou si budete muset najmout specializovaný tým dodavatelů. 

Konstrukce zelené střechy bude ve všech případech vypadat podobně a bude se skládat z několika vrstev, které budou zahrnovat: 

  • vrstva rostlin - umožňuje správný vývoj všech druhů rostlin
  • filtrační vrstvu - ta chrání odvodnění před znečištěním,
  • drenážní vrstvu - shromažďuje a odvádí nahromaděnou vodu,
  • ochrannou vrstvu - chrání spodní vrstvy před prorůstáním kořenů a pronikáním do stavební konstrukce,
  • tepelně izolační vrstvu - zajišťuje tepelnou izolaci a navíc odvádí zbytkovou vodu.
  • hydroizolační vrstvu - chrání strop před pronikáním vlhkosti.

Počet vrstev a detailní návrh zelené střechy často určuje úhel sklonu a efekt, kterého chcete dosáhnout. 

Zelená střecha na domě - pro koho je taková investice určena?

Zelená střecha, ačkoli je stále více v módě, není možná na každé budově. Lze ji navrhnout pouze na rovné ploše se sklonem maximálně 30%. 

Pokud je vaší vizí pro dům šikmá střecha se sklonem větším než 30%, zvolte oblíbenou taškovou krytinu, která navíc nebude potřebovat speciálně zpevněnou konstrukci, jako je tomu u zelené střechy

V případě osázené střechy bude muset být její velká hmotnost podepřena pevným krovem, což je třeba zohlednit již ve fázi návrhu. Je také třeba mít na paměti, že v zimě může být zelená střecha vystavena také sněhu, což bude představovat další zátěž.

Zelené střechy

Dům se zelenou střechou a jeho výhody

Za zmínku stojí estetické hledisko, které zaujme jako první. Zelené střechy bezpochyby zaujmou a zapůsobí pokaždé stejně. Konstrukce zelené střechy chrání membránu před nepříznivými povětrnostními podmínkami, jako jsou vysoké teploty nebo silné krupobití. 

Při přívalových deštích navíc povrch zelené střechy zadrží většinu dešťové vody a ta se pak odpaří zpět do atmosféry. Tím se výrazně odlehčí městské kanalizaci při průtržích mračen.

Kromě toho filtruje škodliviny ze vzduchu a produkuje kyslík, přičemž pohlcuje 10-20% prachu škodlivých plynů.

V městských oblastech zelené střechy snižují výskyt tzv. městského tepelného ostrova, meteorologického jevu, který se vyznačuje vyššími teplotami v zastavěné oblasti než v okolí.

Typy zelených střech

Při rozhodování o zelené střeše si můžete vybrat, zda z ní chcete vytvořit další využitelý prostor, nebo zda chcete, aby nevyžadovala žádnou zvláštní údržbu a žila vlastním životem. Z čeho si můžete vybrat?

Intenzivní zelená střecha - vydrží zatížení až 1 000 kg na metr čtvereční. Bude však vyžadovat speciální konstrukční aplikace. Vegetaci, kterou na tomto typu střechy vysadíte, si můžete libovolně vybrat. Od trávníku, přes keře, trvalky až po malé stromy. Je třeba mít na paměti, že budou vyžadovat další péči, hnojení a instalaci trvalého zavlažovacího systému, což mohou být další nemalé náklady. Taková řešení se častěji používají v městských prostorech ve větších městech. 

Extenzivní zelená střecha - lze na ní vysadit rostliny s velmi nízkými nároky na vegetaci, jako jsou mechy, rozchodníky a kostřavy. Nebude vyžadovat žádnou zvláštní péči a zahrada bude moci žít svým životem a nebude vyžadovat tolik úsilí při pěstování. Rostliny pro zelenou střechu by měly být přizpůsobeny klimatu, ve kterém budou muset růst, a měly by být odolné vůči měnícím se povětrnostním podmínkám. 

Rostliny pro střechu - co dalšího je třeba mít na paměti?

Když se rozhodnete pro zelenou střechu, věnujte pozornost odvodňovacímu systému včetně odvodnění v nouzových situacích, jako jsou bouřky. Pouze konstrukce, která je navržena v souladu s pokyny, pomůže splnit cíle zelené střechy. A na tomto typu střechy se nevyplatí šetřit.

Zelené střechy jsou ideálním řešením, pokud chcete využít svou střechu a určit ji jako odpočinkovou zónu. Je to skvělý a také ekologický nápad, pokud si nemůžete dovolit vlastní zelené útočiště kolem domu.

Investice do zelené střechy bude jistě dražší než univerzální tašková krytina, ale z dlouhodobého hlediska může majitelům přinést nesporné výhody, jako jsou nižší účty za vytápění nebo menší potřeba používat v létě klimatizaci, a také samotný vizuální efekt nelze přeceňovat.
 

Komentáře