zpět na blog

Přes střechy uniká až 30% tepla, jaké možnosti jejich zateplení máte?

Datum zveřejnění: 31.05.2024
0

V posledních letech stále více lidí hledá cesty, jak minimalizovat teplotní ztráty jejich domu, aby ušetřili nemalé částky na účtech za vytápění. Výměna oken, dveří nebo zateplení obálky domu ve formě fasády je pomalu samozřejmostí, jen na izolace střech se často zapomíná. Jaké možnosti tepelné a akustické izolace střech máte?

Proč izolovat střechu?

Izolace střech je nezbytná, pokud chcete nejen zabránit tepelným únikům, ale i dosáhnout příjemného klimatu v prostoru pod střechou. To je důležité zejména v případech, kdy má být podkrovní prostor využíván k bydlení. Vhodně zvolená izolace střechy se pak navíc postará i o akustickou izolaci, kterou oceníte zejména při přívalových deštích nebo krupobitích při nočních letních bouřkách.

Čím izolovat šikmou střechu?

Pokud potřebujete izolovat šikmou střechu, můžete si podívat na izolace střechy zevnitř, tedy na zateplení střechy pod krokvemi. K tomu se hojně využívají tepelně izolační desky, zároveň je v tomto případě populární i izolace střech vlnou, respektive minerální vatou. Ta je dostupná v různých tloušťkách a dosahuje velmi příznivých izolačních parametrů.

Šikmé střechy můžete izolovat i pěnou. Izolace střech pěnou se používá pro zateplení střech mezi krokvemi a jedná se o velmi rychle aplikovanou a účinnou tepelnou a akustickou izolaci. Izolační PUR pěnu vám aplikuje do daných prostor specializovaná firma.
V posledních letech je stále populárnější nad krokevní zateplení šikmých střech, které je aplikováno pod střešní krytinu a pojistnou hydroizolaci. Jedná se o nákladnější tepelnou izolaci, jejíž výhodou však je maximální eliminace tepelných mostů.

Jak izolovat plochou střechu?

Ploché střechy, respektive střechy s velmi mírným sklonem najdete u rodinných domů i komerčních objektů. Mnohdy se jedná o střechy pochozí, které mohou sloužit jako terasa, střechy zelené nebo klasické nepochozí střechy.

Pokud hledáte vhodný způsob izolace ploché střechy, můžete opět sáhnout po izolaci PUR pěnou, která se hodí pro ploché střechy s plechovou krytinou nebo asfaltovými pásy.

V oblasti izolace ploché střechy jsou však vysoce oblíbené i již výše zmíněné izolační vlněné pásy a desky či polystyreny. Každý z těchto materiálů má při izolaci ploché střechy své výhody a nevýhody, na které se můžete podívat níže.

Izolace ploché střechy polystyrenem

Pro izolaci plochých střech se používá expandovaný i extrudovaný polystyren, a to v závislosti na střešní skladbě. Konkrétně se pro jednoplášťovou plochou střechu používá expandovaný polystyren a pro více plášťovou střechu používá extrudovaný polystyren.

Expandovaný polystyren představuje ekonomicky výhodnou volbu, která je však určena pro střechy nepochozí. Tento izolační materiál má totiž nízkou rozměrovou stálost a poměrně vysokou nasákavost.

Oproti tomu expandovaný polystyren má vyšší rozměrovou stálosti i odolnost v tlaku, ale zase hůře odolává UV záření.

Izolace ploché střechy polystyrenem je ekonomicky výhodná a lze ji provést i svépomocí, na druhou stranu je nutné dělat určité kompromisy.

Izolace ploché střechy minerální vatou

Zateplení ploché střechy s minerální vatou ve formě klasických pásů je poměrně pracné a tyto pásy nenabízí příliš dobrou odolnost proti tlaku. Stále častěji se tak pro izolaci plochých střech používají desky z minerální vaty, které mají vysokou odolnost v tlaku, ale i proti vlhkosti, tvorbě plísní a skvěle odolávají hlodavcům a dalším škůdcům.

Komentáře