zpět na blog

Okapové systémy – čištění a údržba před zimou

Datum zveřejnění: 18.11.2016
0
6 minut

V zimním období dostává zabrat nejen střecha, ale i okapy. Okapy sice vypadají nenápadně, avšak plní velmi důležitou funkci. Vyžadují tedy zvláštní péči, aby na jaře, v období častých dešťových srážek, mohly správně fungovat a nebylo nutné je opravovat.

Co hrozí okapům v zimním období?

Na jaře, v létě a na podzim okapy sbírají a odvádějí dešťovou vodu ze střechy, Pokud by tomu tak nebylo, ze střechy by nekontrolovaně padaly kaskády vody. Okapy rovněž chrání stěny budovy a její základy před nadměrným vlhkem. Splňují tedy důležitý úkol.

Okapy však nesbírají jenom vodu. Usazuje se v nich listí ze stromů, jehličí, písek, malí ptáci v nich občas stavějí hnízda, po kterých v okapech zůstávají větvičky a peří.

Cílem podzimní údržby okapů je tedy mimo jiné i vyčištění všech nečistot. Pokud by nečistoty nebyly odstraněny, okapy by se na jaře ucpaly.

Další důležitou činností je zabezpečení okapů před korozí. Se zimou se pojí sníh a led, které ovlivňují i kondici okapů. Nezabezpečený okap rychle koroduje a rychle se v nim vytvářejí díry – takový okap nebude správně plnit svou funkci. Naše společnost nabízí ocelové a PVC okapy od renomovaných výrobců, tyto okapy, při dodržování správné údržby a čištění, zajišťují bezpečnost a správnou funkci. Pokračujte ve čtení o správné údržbě okapů.

Postup

Již jsme si řekli, jaký je důvod údržby okapů před zimou. Nyní přejdeme k postupu, který je nutné dodržovat.

Prvním krokem je důkladné vyčištění okapů od zbytků listí, písku a ptačího peří. Tuto činnost můžete provést smetáčkem nebo hadrem srolovaným do koule. V žádném případě k tomuto účelu nepoužívejte drátěný kartáč – mohlo by dojít k poškrábání okapů, a to jak kovových, tak i vyrobených z PVC.

Po odstranění nečistot je potřeba okap propláchnout. Díky tomu budou další kroky efektivnější a současně se ujistíte, že okap není ucpaný v odtokových rourách, ke kterým se není možné dostat štětkou. Oplachování okapu se nejlépe provádí tlakovým čisticím zařízením, ale je možné také použít zahradní hadici.

Výše uvedený krok je také kontrolou toho, zda voda volně stéká z okapů dolů, nebo v nich vázne. Pokud voda zůstává v okapech, může se jednat o zdroj problémů, protože v době mrazů voda zamrzne a promění se na led, což nejen znemožní fungování okapů, ale také zapříčiní jejich znetvoření a poškození. Pokud si tedy všimnete, že voda volně nevytéká, je důležité hledat příčinu problému. Může k tomu docházet kvůli zacpání odtokových rour – je důležité tyto části zprůchodnit. Další příčinou tohoto problému může být příliš nízký úhel klesání okapu – v takové situaci navyšte úhel ohnutím háků, na kterých jsou upevněné okapy.

Pomocné instalace

Možnosti ochrany okapů před zimou zde nekončí. Existují další metody, které jsou velmi účinné v péči o správné fungování okapů.

První metodou je instalace protisněhových mříží. Vrstva sněhu pokrývající střechu se po dosažení určitého množství může začít sesouvat dolů a zároveň může ohýbat, lámat nebo dokonce i strhávat celé okapy, stojící jí v cestě. Pokud má vaše střecha úhel sklonu 30° a více, je nutná instalace sněhových zachytávačů. Zachytávače zadrží sníh a rozdělí jej na menší kusy.

Dalším řešením zimní ochrany okapů je instalace speciálních topných kabelů. V ohřívaném okapu voda nezamrzne, ale steče dolů. Provoz takového systému je ovládán termostatem a nevyžaduje žádné zásahy do jeho fungování. Termostat přizpůsobuje teplotu kabelů teplotě vzduchu, proto je instalace levná v provozu.

Je možné tyto práce provádět samostatně?

Čištění, proplachování a zprůchodňování okapů a regulace úhlu sklonu je možné provádět samostatně, avšak instalace protisněhových mříží a topných kabelů vyžaduje pomoc firmy specializující se na tyto činnosti. Samozřejmě je možné si najmout firmu i pro čisticí práce, jelikož se jedná o časově náročné činnosti vyžadující fyzickou zdatnost.

Podzimní práce pro zabezpečení okapů mají svůj důvod a je důležité je nevynechat. Pokud nemáte dostatečné zkušenosti nebo čas pro důkladné provedení těchto činností – najměte si experty.

Komentáře