zpět na blog

Na co byste si měli dát pozor při realizaci nové skladby plechové střechy?

Datum zveřejnění: 12.01.2021
1
4 minuty

Na co byste si měli dát pozor při realizaci nové skladby plechové střechy?

Plechová střecha a její skladba

Plechová střecha je lehkou, na montáž snadnou a odolnou střešní krytinou. Aby svou funkci plnila, jak nejlépe dovede, je nutné před pokládkou důkladně promyslet samotnou skladbu celého střešního pláště, která je ve velké míře závislá od způsobu využití podkrovního prostoru dané nemovitosti. Ukážeme vám, co vše by správná skladba plechové střechy měla obsahovat. 
Již na začátku je nutné ujasnit si účel, ke kterému budou sloužit místnosti situované těsně pod střechou. Podle toho můžete skladbu plechové střechy rozdělit na dva typy – neprovětrávanou a provětrávanou. 

Kdy kterou využít?

Počítáte-li s podkrovním prostorem, který nebude určený pro pobyt osob, klidně můžete zvolit neprovětrávanou střešní skladbu, která není složitá a pro tento účel je plně dostačující. Pravděpodobně ale budete spíš chtít místnosti v podkroví využít jako obytné pokoje, kdy bude nutné jejich zateplení a provedení provětrávané skladby střechy. 

Výběr nezbytných prvků konstrukce

Jakmile budete mít jasno v tom, jaká střešní skladba bude pro vaši stavbu ideální, můžete přikročit k volbě materiálů na její provedení. Ty volte podle tvaru, rozměrů a sklonu střechy. V úvahu vezměte i klimatické podmínky v oblasti, ve které se nemovitost nachází. Rozhodovat se budete především o typu izolace, která bude použita v mezikrokevním nebo nadkrokevním prostoru. Můžete si vybírat mezi minerální izolační vatou a takzvanými PIR deskami. 

Skladba podle typu plechové krytiny

Způsob provedení skladby plechové střešní krytiny se bude lišit z důvodu použití rozdílných typů. Rozdíl naleznete především mezi profilovanými a falcovanými plechy. 

Nejprve se dozvíte více o profilované plechové krytině. U skladby této krytiny lze kromě celoplošného střešního záklopu plechy umisťovat i přímo na latě. U trapézové krytiny je nicméně i tak doporučována její instalace na zmíněný celoplošný záklop. Co se týká izolace: zde se mezi jednotlivé krokve umístí minerální vata a nad ní příslušná hydroizolace nebo využijete nadkrokevní izolace a PIR desek.

Skladba střechy s plechovou krytinou

U falcované plechové krytiny bude tato skladba obdobná – ale s tím rozdílem, že pro bezproblémovou funkčnost tohoto typu krytiny bude nezbytné na střešní konstrukci instalovat ještě celoplošný střešní záklop. Ten mívá nejčastěji tloušťku 24 milimetrů. Mohlo by vás napadnout, že na záklop by místo prken příslušných rozměrů bylo možné použít dnes tak populární OSB desky. Nicméně toto řešení není doporučováno především z důvodu absence potřebných vlastností střešního záklopu a jejich nižší životnosti. 
 

Komentáře