zpět na blog

Montáž trapézové střešní krytiny – krok za krokem

Datum zveřejnění: 04.01.2018
1
4 minuty

Může se zdát, že montáž trapézové střešní krytiny není složitá. Přesto je třeba vzít v úvahu, že střecha musí zcela těsnit a současně se i provětrávat. Jedná se rovněž o dynamickou konstrukci – pod vlivem nízkých a vysokých teplot se střídavě smršťuje a roztahuje. Proto je kromě samotného položení krytiny důležité dodržovat určitá pravidla, která střeše zajistí možnost efektivní „práce“. Zde je uvádíme:

Příprava práce

První fáze zahrnuje měření a výpočet množství materiálu. Když je již materiál připraven na staveništi, je nutné zkontrolovat, zda je střecha rovná. Malé odchylky je možné odstranit regulací desky hřebene nebo podložením distančními podložkami, v případě větších odchylek je nutné vyměnit poškozené nebo neodpovídající prvky. Poškozené části krovu je tedy nutné nahradit novými.

Montáž izolace proti vlhkosti

Další fází je montáž izolace proti vlhkosti, a tedy střešních kontaktních fólií. Po úspěšné montáži následuje příprava nosného roštu pod trapézovou střešní krytinu. Dle pravidel řemesla jsou nejprve připevněné dřevěné kontralatě podél krokví a kolmo k nim jsou následně připevněné latě.
V této fázi je nutné mezi latěmi připravit otvory na prvky procházející přes střešní plochu. Může se jednat o prostupy odvětrávání nebo anténové kabely.

Klempířské doplňky

Některé klempířské doplňky je nutné namontovat již před položením trapézové krytiny. Patří mezi ně nadokapní pás, žlabové háky, mřížky zakrývající přívod vzduchu pod krytinu a úžlabí, tedy vnitřní styky jednotlivých ploch střechy.

Pokládání trapézové krytiny

Trapézová krytina je pokládána na sebe a je pomocí speciálních šroubů připevňována k latím. Používají se k tomu farmářské šrouby typu pan-head (na torx), se závitem pro montáž do dřeva se samovrtací koncovkou, a podložky, které po navrtání velmi těsně přiléhají na plechovou krytinu.
V této fázi je důležité pamatovat, že trapézové plechy není možné řezat přístroji, které vytvářejí teplo na obráběném povrchu. Namísto úhlové brusky je potřeba použít elektrické vibrační nůžky, tzv. nibbler, nebo ruční nůžky. V případě řezání plechu za studena se pozinkovaná vrstva roztáhne i na řeznou hranu, takže se nemusíte obávat ztráty korozních vlastností plechu.

Příznivci trapézových střešních krytin si mohou vybrat různé modely z široké nabídky dostupné na trhu. V závislosti na účelu zahrnuje nabídka Blachotrapez trapézové střešní krytiny s profily T8, T14, T18, T20, T35, T35, T50, T55.

Dokončování

Jakmile je krytina namontovaná, další na řadě je montáž prvků zlepšujících funkčnost zastřešení. Jedná se o protisněhové háky nebo komínové lávky, prostupy odvětrávání a hromosvody.

Takto zhotovená střecha s trapézovou krytinou si zachová všechny své vlastnosti po mnoho let, včetně atraktivního vzhledu a funkčnosti.

Komentáře