zpět na blog

Jaké jsou nejčastější příčiny reklamací?

Datum zveřejnění: 23.02.2016
0
4 minuty

Mezi nejčastější příčiny uplatňovaných reklamací na plechové střešní krytiny ze strany zákazníků jsou odlupování laku a jeho následné korodování. Jaká je příčina tohoto problému?

Odlupování laku a následná koroze plechové střešní krytiny – příčiny

U plechu uskladněného příliš dlouho v nevhodných podmínkách dochází k zapaření, v dalším důsledku pak dochází k místnímu odlupování vrstvy laku a po oxidaci pozinkované vrstvy na těchto místech dochází k odkrytí ocelového jádra a jeho postupné, ale zpomalené (díky katodové pozinkované vrstvě) korozi.

Jak se vytváří bílý prášek na plechové střešní krytině?

Zákazníci často neumějí pochopit, proč k tomu dochází, když tentýž plech je na střeše vystaven působení podobných podmínek, (sníh, déšť, voda, změna teploty, slunce apod.), a přesto nedochází k jeho zapařování. Rozdíl je v tom, že plechová střešní krytina na střeše okamžitě po namočení vysychá. Po průniku vlhkosti mezi jednotlivé plechy uložené na sobě tyto plechy v důsledku namočení nebo v důsledku kondenzace vodní páry nikdy nevysychají (podobně jako při uskladnění desek). Proto se po určitém čase lak a pozinkovaná vrstva zapaří (viditelný bílý prášek na povrchu krytiny). Tento jev nazýváme také bílá koroze.

Skladování plechové střešní krytiny po delší dobu

Pokud je nezbytné uskladnit plech na delší dobu (maximálně 3 měsíce):

  • Okamžitě, do 2 týdnů, odstraňte ochrannou fólii: působení slunečního záření a vlhkosti na výrobky zabalené ve fólii způsobuje poškození vrstvy laku a pozdější komplikace při odstraňování fólie nebo zbytků lepidla.
  • Uskladněné výrobky chraňte před náhlými změnami vlhkosti vzduchu a teploty, které podmiňují kondenzaci vodní páry. Když tak neučiníte, na výrobku se mohou začít objevovat bílé (pozinkovaný plech) nebo černé skvrny (plechy z aluzinku) a může dojít k poškození vrstvy laku (potahované plechy). Materiál proto uskladněte v suchých a větraných prostorách, ve kterých se nenacházejí agresivně reagující materiály a plechy nejsou vystaveny přímému působení slunce a vody (možnost zapaření plechu).
  • Materiál musí být uložen nejméně 20 cm od podlahy.
  • Každou desku podložte tenkými distančními podložkami nebo postavte nastojato, například ke zdi.
  • V případě nezbytného krátkodobého umístění plechů na otevřeném prostranství (po dobu vykonávání montážních prací) zajistěte nachýlení plechu za účelem odvádění vlhkosti.
  • Použijte původní obal a zajistěte větrání.
  • Dbejte o to, aby byl celý povrch plechů suchý.

Takovéto pokyny zákazníkovi odevzdáváme při každém nákupu našich plechů v podobě „Návodu na přepravu, uskladnění a údržbu”.

Zjistěte také, jak zabezpečit střechu před zimou!

Komentáře
Zobrazit výsledky vyhledávání