zpět na blog

Jak zajistit správnou montáž modulové střešní krytiny na sedlové střeše?

Datum zveřejnění: 24.02.2016
0
4 minuty

Životnost střechy závisí na mnoha faktorech. Mezi ně patří správná montáž střešní krytiny. I přesto, že je modulová střešní krytina lehká a její montáž je jednoduchá, je důležité věnovat pozornost několika významným detailům.

Měření střechy a kontrola geometrie krovu

Prvním krokem při zhotovení střechy z modulové střešní krytiny je měření střešní plochy, což umožňuje přesný výpočet potřebného materiálu. Po objednání střešní krytiny je vhodné zkontrolovat stav krovu, zejména úhel mezi konstrukčními prvky a rovnoměrnost úhlopříček střešní plochy. Následuje kontrola toho, zda jsou horní povrchy krokví ve stejné rovině – případné odchylky je potřeba opravit.

Pokládání modulové střešní krytiny

Montáž modulové krytiny je podobná jako montáž střešní krytiny na míru. Jednotlivé moduly jsou pomocí šroubů připevněny k latím. Vzhledem k symetričnosti modulů je možné je libovolně pokládat, např. provázáním (nakládání jednotlivých kusů na sebe jako při zdění z cihel). Takto se dá ušetřit na množství použitého krycího materiálu. Způsob pokládání plechové střešní krytiny většinou závisí na stupni složitosti střešní konstrukce. Tento stupeň závisí na počtu komínů, vikýřů nebo střešních oken.

Řezání a montáž modulové krytiny

Plechová střešní krytina je díky velkým rozměrům snadná pro zpracování. Plechy je možné řezat na půdě nebo dole. Takto bude zastřešení chráněno před ostrými hoblinami vzniklými při řezání, které by mohly poškodit ochranný povrch, což by vedlo ke korozi krytiny. Pro řezání modulových krytin se používají speciální ruční nebo vibrační nůžky. Řezání musí být prováděno za studena. Vysoká teplota může poškodit lak a pozinkovaný povrch, proto je nepřípustné k tomuto účelu používat brusku.

Montáž doplňujících prvků

Pro větší funkcionalitu plechových střešních krytin je možné je kombinovat s několika doplňujícími střešními prvky. Nejčastěji se používají protisněhové zábrany, jako např. sněhové zachytávače nebo prostupy odvětrávání. Jejich hlavním cílem je roztříštění sněhu sjíždějícího po střeše na menší kusy a zároveň zabezpečení okapů před jejich stržením.

Komplexní zastřešení se pojí také s montáží komínových lávek, střešních oken, hromosvodů nebo těsnicích systémů.

Pokrývání střechy modulovou krytinou je efektivnější než pokrývání jednotlivými plechy. Takto nejen snížíte množství odpadu, ale ušetříte také peníze. Rozdíl je viditelný zejména v případě komplikovanějších střešních konstrukcí, kdy řezáním velkých plechů vzniká určité množství odpadu. Modulové plechy díky svým malým rozměrům tento efekt eliminují, což umožňuje zhotovit zastřešení prakticky bez odpadu.

Komentáře