zpět na blog

Jak zabezpečit střechu před zimou?

Datum zveřejnění: 24.02.2016
0
4 minuty

Aby byl zajištěný komfort a bezpečí domácnosti, je velmi důležité každý rok dům zabezpečit před zimou. Zimy se silnými mrazy a častými sněhovými přeháňkami mohou nadělat spoustu škod, ale je možné tomu zabránit. Nejlepším řešením je obrátit se na řemeslníky – zkušení pokrývači vědí, na co se zaměřit.

Nejprve údržba

Každoroční prohlídka střechy umožňuje včasné zjištění netěsností a závad. Odstranění těchto chyb je nezbytné, jelikož zadržující se voda může pod vlivem mrazu vést ke vzniku trhlin, čímž může dojít k velkým ztrátám. Vnik trhliny může být příčinou zvýšené vlhkosti podkroví, protékání a dokonce i poškození fasády a stěn v interiéru stavby. Řemeslníci pečlivě zkontrolují klempířské doplňky a silikon, kterým byly utěsněny. Pokud silikon popraskal nebo se rozdrolil, je nutné jej vyměnit. Součástí údržby střechy by mělo být i její mytí. Pokrývačské týmy vlastní specializovaná tlaková čisticí zařízení, která si poradí i s největšími nečistotami.

Údržba a konstrukce střechy

Údržba střechy závisí na její konstrukci. Je vhodné zkontrolovat místa, která jsou obzvláště vystavená větru, slehlému sněhu, nebo ve kterých se usazují nečistoty. Tyto kritické body jsou hlavně místa, kde se střecha protíná, tj. úžlabní okapy a body spojení s vertikálními prvky, jako např. komíny, vikýře, úžlabí nebo střešní okna. Právě v těchto místech nejčastěji dochází ke vzniku trhlin a zatékání.

Okapový systém

Aby střecha plnila svoji funkci, je nutné dbát o údržbu celého systému odvádění vody. Okapy musejí být čisté a propustné. Údržba okapů je důležitá zejména po podzimu. V tomto období se v okapech hromadí listí, písek, větve a jehličí, které znemožňují odtok vody. Pokud okapy nebudou propustné, voda bude stékat po stěnách budovy, což bude příčinou povrchové vlhkosti, plísně a celkového snížení termoizolačních vlastností domu. Okapy je nejjednodušší vyčistit tlakovým čisticím zařízením. Nepoužívejte ostrá kovová nářadí, která mohou poškodit prvky okapového systému. Pravidelná údržba střechy a okapů zajistí bezpečnost a bude střechu chránit před závažným poškozením. Včasné objevení drobných závad umožňuje jejich rychlé odstranění.

Správné zabezpečení střechy bude mít pozitivní vliv na energetickou bilanci domu, což sníží náklady na vytápění.
Komentáře