zpět na blog

Jak bezpečně vylézt na střechu?

Datum zveřejnění: 24.03.2022
0
7 minut

Sledování stavu střešní krytiny na rodinných domech je jedním z mnoha úkolů, se kterými se jejich majitelé musí vypořádat. K tomu je nutné pravidelně čistit střešní krytinu a okapy, opravovat případná poškození povrchu a provádět práce, spojené s odstraňováním poruch technických zařízení instalovaných na střeše nebo čištěním komína.

Bezpečný výstup na střechu je pouze třetinou úspěchu, který zahrnuje rovněž bezpečný pohyb po jejím povrchu a bezpečný sestup. Jak si pojistit tento úspěch při každé práci na střeše?

Bezpečný výstup na střechu

Jak se bezpečně dostat na střechu? To je otázka, kterou si klademe až příliš zřídka (zejména ve spojení se slovem "bezpečně"), neboť vycházíme z mylného předpokladu, že nejdůležitější je vylézt. Už zapomínáme, že se na střeše musíme ještě nějak pohybovat a pak se vrátit dolů.

Samotný výstup na střechu samozřejmě zahrnuje i cestu dolů stejnou cestou. Jak to tedy můžeme udělat? Pokud máte v domě střešní výlez, umožňující vylézt na střechu rychle a bez problémů, je to poměrně snadné. Střešní výlezy lze instalovat do obytných i neobytných podkroví a rozsáhlý sortiment výrobků umožňuje přizpůsobit řešení, které splní vysoké požadavky např. na tepelnou izolaci nebo design.

Pokud v budově není žádný střešní výlez, je nutné najít náhradní řešení. V takové situaci někteří pro přístup na střechu volí např. střešní okna, to není nejlepší ani nejbezpečnější metoda vzhledem k hrozícímu riziku poškození okenních tesařských prvků. Lepším se jeví to nejjednodušší řešení, tj. hliníkový (nebo dřevěný) střešní žebřík. Stojí za to věnovat pozornost kvalitě jeho zpracování – musí být pevný, stabilní a zaručovat dlouhý dosah. Na žebříku se nevyplatí šetřit, záleží na něm totiž naše bezpečnost. Profesionální střešní žebříky mají vhodně profilovanou konstrukci, často s protiskluzovými stupni, což zvyšuje komfort práce a snižuje riziko pádu z výšky.

Jaká bezpečnostní opatření použít, aby se zabránilo pádu ze střechy?

Bezpečný výstup na střechu je jedna věc, zejména pokud použijeme střešní výlez, který eliminuje potřebu užití vysokého žebříku. Jiná věc je pohybovat se po střeše tak, aby všechny práce probíhaly v souladu se zásadami bezpečnosti. Teoreticky je pohyb po ploché střeše nejjednodušší, ale praxe ukazuje, že i zde dochází k nehodám. Proto je vhodné myslet na vhodná bezpečnostní opatření a jistit se bezpečnostním lanem. Při navrhování plochých střech je vhodné předem myslet na vytvoření kotevních bodů, zejména v případě střech klasifikovaných jako ploché, kde sklon osciluje kolem mezní hodnoty 15 stupňů. Pokud musíme vylézt na starou střechu, která nemá žádné kotevní body, můžeme použít pevné části budovy a k nim lano připevnit.

Jak chodit po střeše?

Záležitosti spojené s prováděním prací na střechách (přesněji prací ve výškách) jsou velmi přesně upraveny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pokud jsme se již postarali o vlastní bezpečnost používáním vhodných systémů chránících před pádem, vyplatí se postarat i o samotnou střešní krytinu. Ne každý typ krytiny odolá těžké obuvi a o poškození povrchu není nouze. Ploché střechy (zejména ty kryté hydroizolační folií) jsou považovány za střechy s nejnižším rizikem poškození, nicméně např. v zimě je třeba mít na paměti, že chůze po folii ztuhlé mrazem může vést k jejímu popraskání, je tedy třeba postupovat opatrně. V případě taškové krytiny z plechu (používané při úhlu sklonu minimálně 14 stupňů) nebo plechů trapézových či plochých (používané při úhlu sklonu minimálně 9 stupňů) nezapomeňte při přesunu nosit obuv s měkkou podrážkou, která nepoškodí povrch krytiny. Důležité je také nešlapat přímo na samotnou krytinu (mohlo by dojít k jejímu promáčknutí), ale v případě nutnosti se pohybovat po latích.

Jak se bezpečně pohybovat po strmé střeše?

Pohyb po střeše, na plochých střechách je relativně snadný (ačkoli stále vyžaduje náležitou opatrnost a rozvahu s ohledem na riziko pádu a práci ve výšce), se na strmých střechách komplikuje. K usnadnění tohoto úkolu jsou střechy s velkým sklonem opatřeny atikami a kominickými lávkami, jejichž počet závisí na velikosti, sklonu a složitosti střešní konstrukce. Vytvářejí žebříkovou konstrukci, umožňující bezpečný pohyb po střeše. Na oblíbených sedlových střechách s malým sklonem již malý počet lávek a stupínků výrazně usnadní pohyb a práci na střeše. Naopak u střech se sklonem nad 25 stupňů a u střešních krytin z křehkých materiálů (např. tašek) je instalace komunikačních prvků dána zákonem. Přestože se na střechy s menším sklonem tyto požadavky nevztahují, je vhodné i tam zvážit instalaci kominických lávek a stupínků a určit jejich počet a umístění již ve fázi návrhu.

Investoři, kteří hledají co největší úspory, často opomíjejí aspekty spojené s bezpečným vstupem a pohybem na střeše. Vychází přitom z přesvědčení, že instalace např. kominických lávek a stupínků je nákladná. Bilance ztrát a zisků se však pro investora ukáže jako nepříznivá ve chvíli, kdy bude muset – donucen opravou střechy – zaplatit za pronájem auta se zvedákem. Uvědomme si také, že systémy zvyšující úroveň bezpečnosti při pohybu na střeše slouží především k ochraně lidského života a zdraví, a tyto hodnoty se těžko vyčísluji v jakékoli měně.
 

Komentáře