zpět na blog

Co se může při montáži střešní konstrukce pokazit?

Datum zveřejnění: 02.03.2023
0

Střešní konstrukce je důležitým prvkem při stavbě domu, protože na sebe přebírá jak trvalé zatížení, tj. střešní krytinu, tak i zatížení dočasné, jako je sníh, který se v zimě udrží, nebo silné poryvy větru. Nejběžnější dřevěná konstrukce má také svou značnou hmotnost.

Proto je montáž střešní konstrukce krovu proces, který vyžaduje, aby byl zhotovitel kvalifikovaný a dobře připravený. Aby se střešní vazníky při všech zatíženích příliš neprohýbaly a zachovaly si svou tuhost, musí být správně navrženy a následně zkonstruovány. 

V případě chyb nebo nedostatků může dojít k poškození, a dokonce i k nehodám. Podívejte se, co všechno se může při stavbě střešní konstrukce pokazit a proč je správné laťování a dobře provedená konstrukce střechy tak důležitá. 

Konstrukce střechy - na co je třeba pamatovat ve fázi návrhu?

Při stavbě krovu je rozhodující návrh střechy vypracovaný odborníkem. Volba střešní konstrukce bude mimo jiné záviset na zvoleném úhlu sklonu střechy, rozpětí střechy a typu krytiny.

Při plánování konstrukce šikmé střechy je třeba zohlednit úhel sklonu a rozpětí, tedy nosnost a zatížení. Teprve na základě těchto údajů by měla být zvolena třída dřeva a průřez prvků s ohledem na jejich únosnost a možný průhyb.

Pokud se v této fázi udělají chyby, mohou se prvky střešních vazníků pod tíhou příliš prohnout. To bude mít za následek praskání sádrokartonové konstrukce podkroví a na povrchu nebo okraji střechy se mohou objevit nerovnosti. 

Dřevěné prvky konstrukce si navíc pamatují svůj tvar. Pokud se tedy součásti krovu příliš ohnou, bude pro ně později obtížné vrátit se do původní polohy. 

Trámová konstrukce střechy - jakých chyb se vyvarovat?

Krov, přestože ho pod krytinou nevidíte, je zodpovědný za konečný vzhled střechy. Je to kostra celé konstrukce, která bude rozhodovat především o její kvalitě a trvanlivosti a zároveň zajistí bezpečnost obyvatel. 

Již ve fázi návrhu nosné konstrukce střechy začínají chyby, které se mohou později jen násobit. Je třeba si uvědomit, že po dokončení stavby je nepravděpodobné, že by bylo možné nesprávně provedené rámování krokví opravit. Proto se vyplatí věnovat mu zvláštní pozornost již od samého počátku. Na co byste se měli zaměřit, aby vaše střecha byla zdravá a vydržela dlouhá léta?

Kvalitní materiál pro krovy

Pokud jste se rozhodli pro tradiční dřevěné krovy, které jsou velmi oblíbené, musíte se ujistit, že je použité dřevo kvalitní. Nesmí vykazovat známky hniloby nebo dřevomorky. 

Ještě před nákupem dřeva na stavbu krovu je dobré si u dodavatele vyžádat doklady, které potvrdí jakost dřeva. Nejlepší je kupovat takové součásti krovu, které již budou řádně ošetřeny proti škůdcům a ohni. 

Pevné spojení všech dílů krovu 

Kostra střechy je trochu jako skládačka. Vše do sebe musí zapadat. Aby byla střešní konstrukce pevná, je třeba dbát na přesné spojení jejích dílů. Pokud nejsou spoje dřevěných součástí krovu provedeny pečlivě a přesně, nemusí být nosnost střechy tak dobrá, jak předpokládal projekt domu.

Existuje mnoho možností spojování. Nejstarší metodou je spojování pomocí vrubování, tj. vyřezávání zářezů do dřeva. To je však poměrně riskantní, protože když jsou tyto zářezy provedeny pod špatným úhlem nebo nemají správné rozměry - mohou začít vznikat problémy. Abyste se vyhnuli chybám při montáži krovů, doporučujeme využít služeb zkušených odborníků a postupovat podle montážních pokynů.

Důležité prvky střešní konstrukce porušujte pouze pomocí správné výztuže

Nejdůležitější prvky střešních vazníků, jako jsou krokve a vaznice, by měly být pokud možno vyrobeny z jednoho kusu dřeva. Budou pak nejstabilnější a nejodolnější. 

Jejich řezání bez řádného vyztužení, které je často důsledkem náhlých změn konstrukce. Oslabený krov nemusí poskytnout dostatečnou oporu zbytku střechy, což může mít v budoucnu fatální následky. 

Připravený podklad jako základ úspěšné střešní konstrukce

Správná příprava terénu, tj. řádné vyrovnání podkladu, udrží stavbu vyváženou. Ani nejlépe postavené střešní vazníky na nedostatečně připraveném podkladu nebudou mít odpovídající vlastnosti. Kromě toho je třeba dbát na to, aby byl podklad řádně chráněn proti erozi a vodě. 

Použití správných stavebních materiálů

Výběr správné střešní konstrukce do značné míry určuje typ střešní krytiny, kterou na ni lze použít. Nevhodná volba stavebních materiálů může vést k vážným problémům při stavbě střešní konstrukce. Nevhodné dimenzování, nedostatečná kvalita nebo nevhodné použití materiálů může oslabit konstrukci, což následně může vést k poškození střechy. 

Před zahájením montáže střešní konstrukce se ujistěte, že použité materiály jsou v souladu s projektem a stavebními předpisy. Těžká hliněná taška bude vyžadovat jinou nosnost a pokud stavebník zvolil k pokrytí střechy oblíbenou taškovou krytinu, může být zapotřebí trochu jiný krov.

Střešní vazníky - důležitý prvek bezpečnosti budov

Tradiční střešní vazník při stavbě šikmé střechy u rodinných domů je běžnou volbou stavebníků. Přestože se tento typ domů staví již mnoho let, stále se objevují problémy s jeho správným návrhem a následnou montáží konstrukce krovu. Často je nedopatření ve fázi návrhu nebo následné změny konstrukce krovu během výstavby příčinou dalších problémů, které mohou vzniknout po jeho dokončení. 

V případě špatně provedené střešní konstrukce může za ztížených povětrnostních podmínek (silný vítr, prudký déšť nebo sníh) dojít k poškození a zřícení střechy, což reálně ohrožuje život a zdraví obyvatel budovy.

Proto by návrh a výstavbu nosné konstrukce střechy měli provádět odborníci, kteří mají v této oblasti znalosti a zkušenosti.

Komentáře