zpět na blog

Co je hřeben střechy a jaké má funkce?

Datum zveřejnění: 12.07.2022
1

Pojem hřeben se často používá v souvislosti s výběrem správného typu střechy pro budovy. Ne každý ví, co se za tímto pojmem skrývá. V tomto článku se dozvíte, co je hřeben, jaké funkce plní a jakých prvků se skládá.

Co je hřeben?

Hřeben není nic jiného jako horní okraj střechy, kde se potkávají dvě protilehlé roviny střechy. Je to bod střechy, které můžeme nazývat jejím vrcholem. Seznámení se s tímto konceptem, jako i s prvky hřebene a jeho funkcí je nevyhnutelné už ve fázi návrhu domu. Jak je špatně navržen a zrealizován, může způsobit zatékání střechy a následné plísně nebo vlhké skvrny na fasádě nebo v interiéru domu. 

Hřeben střechy – jaké jsou jeho funkce?

Jednou z funkcí hřebene střechy je spojit sklon střechy a krov. Když hovoříme o jeho funkčnosti, je potřeba říct, že jednou z nejdůležitějších funkcí hřebene je zabezpečení vodotěsnosti střechy. Správně nainstalovaný hřeben střechy zabezpečuje, aby se voda ze srážek nebo tajícího sněhu nedostala do budovy.

Kromě škodlivé vlhkosti chrání střechu před prachem a hmyzem. Z tohoto důvodu je velmi důležitý správný výběr komponentů, jako i odborná výroba a dokončení konstrukce.

Hřeben budovy má další důležitou funkci, a to zabezpečit správné větrání střešního pláště. Proč je důležité odvětrání hřebene? Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá – správná cirkulace vzduchu umožňuje odvádění ohřátého vzduchu, který se nachází pod krytinou jako i vlhkosti, která se nahromadí mezi střešními prvky. Zabrání se tak vlhnutí tepelné izolační vrstvy a poškození střechy. 

Prvky střešního hřebene

Hřeben se skládá z několika prvků, ze kterých má každý svou funkci, ta zabezpečuje jeho správnou funkci. Prvek, který zakrývá mezeru, je takzvaný hřeben. Tvoří krytinu hřebene a je jeho nejviditelnějším prvkem. Existují dva hlavní typy hřebenáčů – keramické nebo plechové. Podle polohy je možné je rozlišit na středové a okrajové hřebenáče. Hřebenové tašky jsou podepřeny hřebenovou latí.

Součástí hřebene střechy jsou i kontralatě, které jsou spojené v rámci hřeben. Na druhé straně jsou latě podepřeny konzolami hřebenové lišty, jejich výšku je nutné přiměřeně upravit, aby byla dosažena správná výška pro instalaci hřebenových tašek. Hřebenáče se musí instalovat tak, aby zakryly mezeru mezi střešními rovinami. Je důležité se uvědomit, že se nepokládá přímo na hřebenou lištu. Mezi hřebenovou tašku a okraj střechy se nainstaluje páska na utěsnění hřeben. Ve skutečnosti je to právě páska, která chrání střešní krytinu před vodou nebo sněhem, který se dostane pod střešní vrstvy. Tato páska je kus tenkého hliníkového plechu. Někdy je tato folie kombinovaná s tkaninou z polypropylénových vláken. Těsnící páska má další důležitou úlohu – zabezpečit správné odvětrání. Někdy, ale ne pokaždé, je součástí konstrukce i hřebenový trám, který spojuje krokve v hřebeni.

Hřeben budovy

Hřeben a typ střechy

Výběr typu střechy se odvíjí nejen od tvaru budovy, její funkce a osobních preferencí. Především je nutné dodržovat ustanovení místního územního plánu nebo rozhodnutí o podmínkách výstavby. V takovýchto předpisech mohou příslušné orgány nařídit stavební linii budov v určité oblasti, ulici nebo na pozemku. To se týká i sklonu střechu, zejména hřebene šikmých střech. Předpisy mohou vyžadovat, aby byl hřeben navržen rovnoběžně nebo kolmo s cestou.

Hřeben šikmé střechy

Budova se šikmou střechou má jen jeden hřeben. Hřeben šikmé střechy je vodorovná linie, která se nachází na samém vrcholu střechy. Vzhledem k jednoduchosti střechy nebývá problém její přizpůsobení danému místu vhledem na určitá pravidla a předpisy.

Hřeben složité šikmé střechy

V případě střechy s více rovinami se tato záležitost může trochu zkomplikovat. Některé šikmé střechy mohou mít i několik hřebenů. V případě takovýchto budov může být výklad předpisů týkajících se správného umístění domu vzhledem k ulici poměrně náročný. V případě jakýchkoli pochybností je nejlepším řešení obrátit se na obecní úřad.

Shrnutí

Hřeben budovy je prvek, kterému je třeba věnovat osobitou pozornost už při výběru typu střechy. Nejen, že zaručuje potřebnou ochranu a správné větrání, ale určuje i polohu budovy na pozemku, čím sehrává klíčovou úlohu v procesu návrhu stavby.
 

Komentáře