zpět na blog

3 základní kroky, jak připravit plechovou střechu na zimní období

Datum zveřejnění: 21.10.2020
0
3 minuty

Důsledná kontrola a provedení nezbytných oprav jsou činnosti, které je potřeba uskutečnit vždy během podzimu, abyste poté v průběhu zimního období nemuseli řešit problémy se zatékáním do nemovitosti. Pro poklidnou zimu je však nutné zajistit i další aspekty, za jejichž pomoci dovede střešní krytina vydržet i pořádný nános sněhu.

Zimní období je nejnáročnější částí roku pro jakýkoliv typ střešní krytiny. I když ještě stále máte na povrh střechy svého domu záruku, není od věci vylézt nahoru a přesvědčit se, jestli je opravdu vše ve stavu schopném přečkat zimu.

Jak zazimovat střechu

1.    Provedení kontroly povrchu

Bez uskutečnění alespoň zběžné optické kontroly si můžete zadělat na problémy s prosakováním vody do nemovitosti při odtávání sněhu. Střešní krytina totiž během roku vlivem teplot vzduchu pracuje a může se stát, že v průběhu let dojde k narušení její vodotěsnosti.

Při pohledové kontrole se proto zaměřte zejména na spoje jednotlivých částí a oblasti úžlabí a ohybů. Pokud byl v těchto místech použit k utěsnění tmel, mohl se v průběhu let vydrolit a bude nutné provést jeho opětovnou aplikaci na poškozené místo.

2.    Nezapomeňte na okapy a jejich svody

Při přípravě střechy na zimu je potřeba věnovat pozornost i střešnímu příslušenství, jako jsou okapy a jejich svody. Odstraňte z nich nánosy suchého listí a jiných nečistot, které by mohly způsobit zamrzání vody v okapech a jejich poškození.
Máte-li na okapu instalované zachytávače listí, je dobré schovat je na zimu domů, aby se přes ně nevytvořila ledová krusta, která by bránila odtékání vody.

3.    Zamezte tvorbě masy sněhu

Aby se vlivem působení rozdílných teplot a vydatné sněhové nadílky na střeše nevytvořila jednolitá krusta z ledu a sněhu, je vhodné instalovat na střešní krytinu speciálně tvarované rozrážeče a zachytávače sněhu.
S výše uvedenými doporučeními střecha vašeho domu v pořádku přečká celé zimní období.

 

Komentáře