zpět na aktuality

Prodloužená záruka

Datum zveřejnění: 18.06.2015

Máme tu čest Vás informovat, že ve snaze vycházet vstříc zákazníkům zavedla firma Blachotrapez do výroby celosvětově unikátní technologii SPS – Safe Profiling System, čili Systém bezpečného profilování. Zavedení inovativního systému profilování plechu bylo umožněno díky mnohaletým pozorováním, analýzám a zkouškám provedeným našimi experty ve spolupráci s dodavateli ocele a novými technickými řešeními. Je nutné zdůraznit, že systém SPS je chráněný patentem uděleným Patentovým úřadem Polské republiky, jelikož se jedná o inovativní produkt na trhu.


Technologický postup SPS umožňuje profilovat ocelový materiál za optimálních klimatických podmínek – nezávisle na teplotě okolí. Díky tomu lze u profilovaného materiálu dosáhnout dokonalé plastičnosti, zvláště u nátěrových povrchů. Klíčovými výhodami, jaké přináší technologie SPS, jsou především získání takových vlastností a parametrů, které zvyšují trvanlivost materiálu dodávaného naší firmou a kvalitu jeho provedení. Použitá technologie způsobuje, že je materiál krytiny výjimečně odolný proti působení vnějších vlivů, proti korozi a poškozením. 

Zároveň neztrácí své vlastnosti, zajišťuje účinnou ochranu střechy a uchovává si vysokou estetickou hodnotu po mnoho let. Díky všem těmto faktorům, které vyplývají z použití SPS, jsme dosáhli největšího úspěchu – prodloužení záruční doby u výrobků pro nátěry Polyester Standard (lesk, mat) o dalších 5 let pro delaminaci laků. Nové záruční podmínky platí již od 9. června 2015. 

Inovativní technologie SPS byla použita ve výrobním procesu společnosti Blachotrapez již v minulém roce, kdy jsme prodloužili záruku společně s naším klíčovým dodavatelem – Železárnami ThyssenKrupp Steel Europe. 

Tehdy byla záruční doba prodloužena z 20 na 35 let pro PLADUR®Relief iceCrystal a z 15 na 25 let pro PLADUR®Wrinkle MAT a PLADUR®RAL Premium. 

Zavedení systému bezpečného profilování do výroby znamená přelom v procesu profilování plechu. Zvýšené parametry v oblasti odolnosti a kvality získané díky této metodě přinášejí konkrétní výhody pro investory, kteří mohou být spokojeni s bezvadným stavem krytiny po dobu mnoho delší než doposud. 

S plným přesvědčením doporučujeme systém SPS jako technologii zajišťující nejvyšší trvanlivost plechu a zvyšující odolnost vůči korozi a poškození. Střecha plní déle svou funkci, což domácnostem zajišťuje požadovaný komfort.

Komentáře